PL EN


2013 | 158 | 43-53
Article title

The Heuristic Evaluation of Visualization in Searching Economic Information in the Topic Map. The Proposal of a Research Method

Authors
Content
Title variants
PL
Heurystyczna ocena wizualizacji w wyszukiwaniu informacji ekonomicznej w mapie pojęć. Propozycja metody prowadzenia badań
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Obecnie istnieje potrzeba rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie informacji z różnych rozproszonych źródeł w celu pozyskania nowej wiedzy. Coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu technologii semantycznych, w tym bazujących na standardzie mapy pojęć, który może stanowić strukturę do zapisania opracowanej ontologii dla określonego obszaru wiedzy. Wizualizacja sieci semantycznej w mapie pojęć umożliwia interaktywną nawigację umożliwiającą zarówno przeglądanie struktury, jak i analizę szczegółów w celu filtrowania danych w czasie rzeczywistym. Tworzone systemy z mapą pojęć mogą potencjalnie stanowić użyteczne rozwiązanie wspomagające kadrę kierowniczą w pozyskiwaniu potrzebnych i unikatowych informacji ekonomicznych. Wymaga to jednak przeprowadzenia badań. Weryfikacja zastosowania standardu mapy pojęć zarówno jako struktury reprezentacji wiedzy, jak i wizualnego interfejsu jest realizowana według metody badawczej, która składa się z dwóch faz. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zaproponowanej procedury badawczej i koncentracja na fazie drugiej, której celem jest weryfikacja zastosowania wizualizacji sieci semantycznej w mapie pojęć jako wizualnego interfejsu w pozyskiwaniu informacji.
Year
Volume
158
Pages
43-53
Physical description
Contributors
author
References
 • Andaroodi, E., Andres, F., Ono, K., and Lebigre, P.: Developing a Visual Lexical Model for Semantic Management of Architectural Visual Data, Design of Spatial Ontology for Caravanserais of Silk Roads. "Journal of Digital Information Management" 2004, Vol. 2, No 4, December, pp. 151-160.
 • Dudycz H.: An Attempt of the Heuristic Evaluation of Visualization in Searching Economic Information in Topic Maps. In: CAiSE 2012 International Workshops Gdańsk, Poland, June 2012 Proceedings, M. Bajec, J. Eder (eds.), Lecture Notes in Business Information Processing 112, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2012, pp. 130-142.
 • Eilrich L., Andres F., Sillaume G., Backes M.: Fostering User Experience in Order to Improve the Quality of a Digital Library. Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries 2009, http://www.cacaoproject.eu/ fileadmin/media/AT4DL/paper-04.pdf.
 • Grand B.L., Soto M.: Topic Maps, RDF Graphs, and Ontologies Visualization. In: Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization. V. Geroimenko, C. Chen (eds.). Springer-Verlag, London 2010, pp. 59-79.
 • Keim D.A., Schneidewind J.: Scalable Visual Data Exploration of Large Data Sets via MultiResolution. "Journal of Universal Computer Science" 2005, No 11, pp. 1766-1779.
 • Koshman S.: Testing User Interaction with a Prototype Visualization- Based Information Retrieval System. "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2005, Vol. 56, No 8, pp. 824-833.
 • Lazar J., Feng J.H., Hochheiser H.: Research Methods in Human- Computer Interaction. John Wiley & Sons, 2010.
 • Nielsen J.: Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993.
 • Pierotti D.: Heuristic Evaluation - A System Checklist. Xerox Corporation, 2012, http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/he-checklist.html.
 • Ravden S.J. Johnson I.G.: Evaluating Usability of Human - Computer Interfaces. Wiley, New York 1989.
 • Sanin C., Szczerbicki E., Toro C.: An OWL Ontology of Set of Experience Knowledge Structure. "Journal of Universal Computer Science" 2007, Vol. 13, No 2, pp. 209-223.
 • Shneiderman B.: Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Addison Wesley Longman, Addison Wesley Reading, Menlo Park 1998.
 • Sikorski M.: User-System Interaction Design in IT Projects. Gdansk University of Technology, Gdansk 2012.
 • Sikorski M.: Interakcja człowiek-komputer. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010.
 • Sikorski M., Garnik I.: Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services. In: Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.). Research Papers of Wrocław University of Economics No 147, Wrocław 2010, pp. 244-254.
 • Tullis T., Albert B.: Measuring the Use Experience. Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
 • Wienhofen L.W.M.: Using Graphically Represented Ontologies for Searching Content on the Semantic Web. In: Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization. V. Geroimenko, C. Chen (eds.). Springer-Verlag, London 2010, pp. 137-153.
 • Wurzer J., Smolnik S.: Towards an Automatic Semantic Integration of Information. In: Subject-centric Computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications. L. Maicher, L.M. Garshol (eds.). Leipziger Beiträge zur Informatik: Band XII, Leipzig 2008, pp. 169-179.
 • Yi M.: Information Organization and Retrieval Using a Topic Maps-Based Ontology: Results of a Task-Based Evaluation. "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2008, 59, pp. 1898-1911.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ada94aad-6ed2-4123-a152-9035624dacb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.