Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(21) | 5-26

Article title

Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia

Authors

Content

Title variants

EN
The Euro Zone Crisis : Reasons, Impacts and Solutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozpoczęty w drugiej połowie pierwszej dekady XXI w. światowy kryzys finansowy i gospodarczy wywarł istotny wpływ na sytuację gospodarczą w wielu rejonach globu. Szczególnie silnie skutki kryzysu odczuwają kraje strefy euro, a zwłaszcza południa Europy. Wśród przyczyn wymienia się najczęściej nadmierne wydatki oraz deficyty sektora finansów publicznych tych państw. W artykule hipoteza ta jest kwestionowana. Kraje Unii Europejskiej i strefy euro w porównaniu z innymi państwami wysoko rozwiniętego świata charakteryzowały się przed kryzysem umiarkowanym zadłużeniem sektora publicznego. Nadmierne zadłużenie finansów publicznych krajów strefy euro nie jest przyczyną kryzysu gospodarczego, lecz skutkiem kryzysu finansowego zapoczątkowanego w USA oraz następującego po nim kryzysu gospodarczego w świecie. Podjęte przez państwa strefy euro działania mające zlikwidować skutki kryzysu nie przynoszą pożądanych rezultatów. Skoncentrowanie się na równoważeniu sektora finansów publicznych nie jest wystarczające. Ze względu na istniejące dysproporcje warunkiem wyjścia z kryzysu jest integracja fiskalna. Jeżeli nie zostaną podjęte zmierzające do niej działania, strefie euro grozi rozpad.
EN
The world financial and economic crisis initiated in the US in the second half of the 2000s had a considerable influence on the economic condition of many parts of the world economy. The most serious consequences can be seen in the Euro zone, particularly in Southern Europe. The most important cause of the crisis is, in the opinion of many, public finance imbalance. The author of the present paper questions this assumption. Before the crisis, the European Union and Euro zone countries were moderately indebted in comparison with other developed countries and regions of the world economy. Fiscal imbalances should therefore be treated as the effect of the financial and economic crisis. Hie measures undertaken so far in order to overcome the crisis of the Euro zone are not effective. It sees to be insufficient to concentrate solely on fiscal imbalances. Due to differences in the level of economic development between the Euro zone countries, a broader scope of transfers is necessary which can be achieved only through fiscal integration. Unless the Euro zone countries become more fiscally integrated, the zone will collapse.

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

  • De Grauwe P. (2011). "Managing a fragile Eur zone", CESifo Forum, 1.12, nr 2.
  • Gorton G.B. (2008). The Subprime Panic, NBER Working Papers Series, National Bureau of Economic Research, Working Paper nr 14398.
  • Shiller R.J. (2008). The Subprime Solution. Princeton−Oxford: Princeton University Press.
  • Soros G. (2008). The New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and what it Means. New York: Public Affairs.
  • Stiglitz J.E. (2010). Free Fall. America, Free Mark, and the Sinking of the World Economy. New Yor London: W.W. Norton 8c Co.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-adb56999-5985-474b-ab81-d0ddc5ad4f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.