PL EN


2015 | 4(16) | 157-167
Article title

Badania nad ochroną ludności w Polsce w obliczu koncepcji zmian ustawowych

Authors
Content
Title variants
EN
Research on population protection in the face of the concept of statutory changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article draws attention to the necessity of population protection in Poland due to competence disputes between crisis management, civil defence and rescue. The author shows the need to conduct the protection of population in Poland and justifies the necessity of research in this area in the face of planned changes in the functioning of population protection systems. The implementation of the research concept described in the article could be a valuable source of information concerning the direction of reconstruction of population protection in Poland.
Contributors
References
 • 1. Gryz Jarosław, Kitler Waldemar, (red.), System reagowania kryzysowego, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2007.
 • 2. Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa, 2006.
 • 3. Piętnastolecie L.O.P.P.: praca zbiorowa, Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Warszawa, 1938.
 • 4. Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, Warszawa, 2012.
 • 5. Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat przygotowania systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi, War-szawa, 2013.
 • 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej, Dz. U. z 1993 r., nr 93.
 • 7. Skomra Witold, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, wyd. PRESCOM, Wrocław, 2010.
 • 8. Statystyki dotyczące funkcjonowania systemu powiadomienia ratunkowego w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 2015.
 • 9. Suwart Jerzy, Kronika Obrony Cywilnej w Polsce (1922-1984), wyd. Czasopisma wojskowe, Warszawa, 1986.
 • 10. Uchwała nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020.
 • 11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 1991 r., nr 81 poz. 351.
 • 12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.
 • 13. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwiet-nia 2014 roku w sprawie przyjęcia Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020.
 • 14. Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 roku w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Pro-gramu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017, M. P. poz. 737.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adbff507-bd1b-4c1e-8628-6b6ee0b862ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.