PL EN


Journal
2017 | 51 | 92-112
Article title

Alokacyjne konsekwencje wprowadzenia prywatnych dodatkowych/równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią – perspektywa ekonomiczna

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Allocative Implications of the Implementation of the Private Supplementary/Parallel Health Insurance in Egoistic, Altruistic, and Envious Societies – an Economic Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oceniając zastosowanie w systemie ochrony zdrowia różnych instrumentów i rozwiązań nie możemy ograniczyć się wyłącznie do sprawdzenia ich wpływu na wypełnienie kryteriów sprawiedliwości i równości. Ważnym celem społecznym jest bowiem również maksymalizacja dobrobytu w warunkach ograniczoności zasobów. Celem artykułu jest dokonanie (przy pomocy ekonomicznego modelu optimum społecznego) analizy wpływu na dobrobyt społeczny wprowadzenia do systemu ochrony opartego wyłącznie na finansowaniu ze środków publicznych koszyka gwarantowanego dodatkowych lub równoległych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w zależności od: przyczyn ograniczeń w systemie publicznym (ograniczenia w realnych zasobach versus ograniczenia w zasobach finansowych), założonej formy agregacji indywidualnych użyteczności w funkcję dobrobytu społecznego (dodawanie, mnożenie, funkcja Rawlsa, podział równy) oraz przyjętego obrazu społeczeństwa (społeczeństwo składające się z egoistów, lub altruistów lub osób zawistnych).
EN
Assessing the implementation of various instruments and solutions in a healthcare system, we cannot limit ourselves to examining their impact on the fulfillment of the criteria of justice and equity alone. Another important social objective is to maximize social welfare under the conditions of the scarcity of resources. The aim of the article is to analyze (using the social optimum economic model) the impact on social welfare of the implementation of private insurance (supplementary or parallel) into the existing system of public security, with a view to the following factors: the reasons for restrictions in the public system (the limitations of real wealth vs. the limitations of financial resources), the assumed forms of the aggregation of individual utilities into the social welfare function (addition, multiplication, Rawlsian function, equal division), and the assumed image of society (a society consisting of selfish, altruistic, or envious individuals).
Journal
Year
Issue
51
Pages
92-112
Physical description
Dates
published
2017-03
Contributors
References
 • N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, tłum. A. Wojtyna et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • A. Aldridge, Konsumpcja, tłum. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • A. Aldridge, Rynek, tłum. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • K.J. Arrow, Social Choice and Individual Values (wyd. 2 zmienione), Wiley and Sons, New York 1963.
 • H. Brighouse, Sprawiedliwość, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • D. Callahan, What Kind of Life: The Limits of Medical Progress, Simon and Schuster, New York i in. 1990.
 • E. DiTommaso i B. Spinner, The development and initial validation of the social and emotional loneliness scale for adults, "Personality and Individual Differences" (14) 1993, s. 127–134.
 • W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik (wyd. 7), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004.
 • J. Falkinger, Homo oeconomicus sapiens. Versuche zu einer modernen Volkswirtschaftslehre, "Homo Oeconomicus" (9) 1990, s. 7–32.
 • A. Freytag, Risikodifferenzierung in der Krankenversicherung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005.
 • M. Grossman, On the concept of health capital and the demand for health, "Journal of Political Economy", (80) 1972, s. 223–225.
 • J.H. Hallowell, Moralne podstawy demokracji, tłum. J. Marcinkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • J. Harsanyi, Essays on Ethics, Social behavior and Scientific Explanations, Reidel, Dordrecht 1976.
 • F.A. von Hayek, The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago 1960.
 • I. Kant, Über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, [w:] Immanuel Kant – Werke in zehn Bänden, t. 9, W. Weischedel (red.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, s. 125–172, 1983.
 • W. Kersting, Gerechtigkeitsethische Überlegungen zur Gesundheitsversorgung, [w:] Gesundheitsökonomische Evaluationen, O. Schöffski, J.-M. von der Schulenbug (red.), Springer Verlag, Berlin i in., s. 25–49, 2002.
 • U. Kostka, Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen – eine sozialethische Analyse, [w:] Gesundheit – Ethik – Ökonomik, D. Aufderheide, M. Dabrowski (red.), Duncker & Humblot, Berlin, s. 145–168, 2002.
 • W. Krämer, Die Krankheit des Gesundheitswesens, Die Fortschrittsfalle der modernen Medizin, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1989.
 • A. Müller-Armack, Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft (wyd. 2), Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1981.
 • K. Oettle, Zusammenhänge zwischen Marktöffnungen und Regulierungen im Gesundheitswesen im Hinblick auf den Bürger (Thesen), [w:] Liberalisierung im Gesundheitswesen, G.E. Braun, F. Schulz-Nieswandt (red.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2006 s. 19–25.
 • H.-G. Petersen, Ökonomik, Ethik und Demokratie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1993.
 • J. Platt, Social Research in Bethnal Green: An Evaluation of the Work of the Institute of Community Studies, Macmillan, London 1971.
 • K. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, t. 1 i 2, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2003.
 • J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik et al., PWN, Warszawa 1971.
 • J. Rawls, Justice as Fairness, A Restatement, Harvard University Press, Cambridge, MA – London 2001.
 • G. Rist, Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015.
 • W. Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich
 • V.H. Schmidt, Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin: Anmerkungen zum sozialethischen Ansatz, [w:] Gesundheit – Ethik – Ökonomik, D. Aufderheide, M. Dabrowski (red.), Duncker & Humblot, Berlin 2002, s. 181–188.
 • A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, PWN, Warszawa 1954.
 • C. Sowada, Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • C. Sowada, Dodatkowe, prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, eBOOK, Kamsoft S.A., Katowice 2014.
 • C. Tkach i S. Lyubomirsky, How do people pursue happiness?: Relating personality, happiness-increasing strategies, and well-being, "Journal of Happiness Studies" (70) 2006, s. 183–225.
 • J. Tobin, On limiting the domain of inequality, "Journal of Law and Economic" (13) 1970, s. 263–277.
 • H.P. Young, Sprawiedliwy podział, tłum. J. Haman, M. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • M. Young i P. Willmott, Family and Kinship in East London, University of California Press, Berkeley – Los Angeles 1992.
Notes
PL
Wokół równości w opiece zdrowotnej
Equality in Healthcare
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adc398d3-c67b-4e73-8e54-2434bc352ca2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.