PL EN


2014 | 21 | 141-153
Article title

Garnizon wojskowy Kamieńca Podolskiego w latach 1667–1672 – zarys problematyki

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Military Garrison in Kamieniec Podolski in years 1667-1672 – outline of problems
Year
Volume
21
Pages
141-153
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Bobiatyński K., Militarne uwarunkowania negocjacji polsko-moskiewskich w Andruszowie w latach 1666-1667, w: Studia z dziejów Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku, Nagielski M., Bobiatyński K., Gawron P. (red.), Zabrze-Tarnowskie Góry 2013.
 • Dybaś B., Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń1998.
 • Górski K., Historya jazdy polskiej, Kraków 1894.
 • Górski K., Historya piechoty polskiej, Kraków 1893.
 • Górski K., Wojna Rzeczypospolitej Polskiej z Turcyą w latach 1672 i 1673, Warszawa 1890
 • Grabarczyk T., Piechota zaciężna w Królestwie Polskim w XV wieku, Łódź 2000.
 • Grabarczyk T., Udział wojsk zaciężnych w obronie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego w latach 1499-1500, w: Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, Olejko A. et al. (red.), Oświęcim 2014.
 • Hundert Z., Między buławąa tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673, Oświęcim 2014.
 • Hundert Z., Wkład biskupów polskich w obronność Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, w: Z dziejów wojskowości polskiej, Milewski D. (red.), Kraków 2011.
 • J.A. Morsztyn do Aleksandra Michała Lubomirskiego, 13 III 1669, w: Listy Jana Andrzeja Morstina, Ochmann-Staniszewska S. (oprac.), Wrocław 2002.
 • Jemiołowski M., Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), Dzięgielewski J. (oprac.), Warszawa 2000.
 • Kołodziejczyk D., Kamieniec Podolski pod panowaniem tureckim 1672-1699, w: Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, Kiryk F. (red.), Kraków 2000.
 • Kołodziejczyk D., Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994.
 • Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, oprac. Dzięgielewski J., Nagielski M., Warszawa 1986.
 • Korzon T., Dola i niedola Jana Sobieskiego, t. 3, Kraków 1898.
 • Królikowska N., Powody zerwania długiego aliansu między Rzecząpospolitą a chanatem krymskim, w: Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674), Milewski D., (red.) Warszawa 2014.
 • Makowiecki S., Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672, Borek P. (oprac.), Kraków 2008.
 • Matwijów M., Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992.
 • Nagielski M., Miasta i twierdze Rzeczypospolitej w dobie rokoszu Jerzego Lubomirskiego, w: Idem, Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Warszawa 2011.
 • Sikorski M., Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Zabrze 2007.
 • Szornel J., Zapiski z lat 1669-1673, Wierzbicki L.A. (oprac.), Lublin –Radzyń Podlaski 2008.
 • Wagner M., Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, mps pracy doktorskiej, Warszawa 1988.
 • Wagner M., Kroll P., Piotr Doroszenko hetman na Prawobrzeżu (ok. 1627-1698), w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, Kroll P., Wagner M., Nagielski M., (red.) Zabrze 2010.
 • Wagner M., Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, Oświęcim 2013.
 • Wagner M., Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. 1, Zabrze 2009.
 • Wimmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.
 • Wimmer J., Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965.
 • Woliński J., Oblężenie Kamieńca w 1672 roku, w: Idem, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983.
 • Wójcik Z., Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adcccdef-471b-48e2-a1bf-f03d4f20e458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.