PL EN


2013 | 5(37) | 123-132
Article title

Zmiany w regulacjach prawnych rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw

Title variants
EN
Changes in the accounting legal regulations for small and medium entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw nie zawsze są jednoznaczne i zmieniały się na przestrzeni wieków. Celem poniższego opracowania jest analiza zmian regulacji prawnych rachunkowości dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
EN
Economical practice very often formulates questions about legal regulation for small and medium entities. The specificity of those units lies in the fact that big enterprises need no legal regulations in the field of accounting and financial reporting. The aim of this article is an analysis of regulations for small and medium entities.
Year
Issue
Pages
123-132
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Cieślak M., Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wyd. UE, Poznań 2011.
  • Emerling I., Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa – kierunki zmian, Wyd. UE, Kraków 2011.
  • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, PWN, Warszawa 1958.
  • Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, New York 1948.
  • Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1998.
  • Plawgo B., Konkurencyjność MSP a teorie przedsiębiorstwa, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2001, nr 4 (12).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-add28239-f3fd-44d8-9ecd-a3e40e352535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.