PL EN


2015 | 6 | 4 | 179-184
Article title

Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska

Content
Title variants
EN
Action Against Digital Exclusion of Children and Young People – Educational Aspect of the Phenomenon
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowoczesne media elektroniczne, a zwłaszcza internet, tworzą specyficzny obszar funkcjonowania człowieka. Przede wszystkim zachęcają użytkowników do poszukiwań i odkryć, umożliwiając wielokierunkowy rozwój, zwiększając przy tym efektywność uczenia się. Obecnie komputer jest ważnym narzędziem w edukacji dzieci i młodzieży, jednak nie jest jeszcze obecny w każdym domu. Artykuł jest próbą podkreślenia edukacyjnego aspektu ogólnopolskiego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”, dzięki któremu wielu młodych ludzi dostało szansę edukacji i komunikacji za pomocą komputera i internetu nie tylko w szkole, ale także w domu.
Modern electronic media, especially Internet, create a specific area of the functioning of the human being. First and foremost encourage users to search and discover, allow multidirectional development and increase the effectiveness of learning. Nowadays the computer is an important tool in education of children and youngsters. However it is not yet present in every home. The article is an attempt to highlight the educational aspect of the nationwide project „Countering digital exclusion eInclusion” thanks to its many young people got the chance to education and communication using a computer and the Internet not only at school but also at home.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
179-184
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Castells M. (2003): Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań.
 • Goban-Klas T. (2001): Surfowanie czy żeglowanie w cyberprzestrzeni, czyli o wychowaniu człowieka medialnego i mobilnego, Homo Internetus, [w:] Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000–2011, Kraków.
 • Goban-Klas T. (2002): Edukacja wobec pokolenia SMSu, [w:] Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Poznań.
 • Goban-Klas T. (2005): Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
 • Noga H. (2008): Wychowawcze aspekty – „rewolucji informatycznej”, Kraków.
 • Sarzała D. (2009): Cyberprzestrzeń a problem uzależnień, [w:] Łuczak E. (red.), Nowe oblicza uzależnień, Olsztyn.
 • Siemińska-Łosko A. (2006): Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Toruń.
 • Small G., Vorgan G. (2011): iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań.
 • Smith R.J., Gibbs M., McFedries P. (1996): Żeglując po Internecie, Warszawa.
 • Siemińska-Łosko A. (2006): Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Toruń.
 • Tapscott D. (2010): Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
 • Wagner T. (2011), The Global Achievement Gap, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-add5c162-c8c3-402b-954b-187c425a5e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.