PL EN


2019 | 9 | 162-173
Article title

Adam Smith and the Austrian School of Economics: The Problem of Diamonds and Water

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Everyday consumers have to face the question if the value of a good is really worth its price. When in 2017 Leonardo da Vinci's painting "Salvator Mundi" was auctioned off for over $450 million, it nearly could have compensated for the state deficit of Lithuania. Is there a rational justification? In economic history we have an interplay of competing theories – often with contemporary trends as a counter-movement to established theories. While Adam Smith was not able to solve the value paradox, his – especially Austrian – successors developed theories of marginal utility and put the individual back in focus.
PL
Konsumenci zadają sobie często pytanie, czy wartość danego dobra rzeczywiście odpowiada jego cenie. Kiedy w 2017 r. obraz Leonarda da Vinci „Salvator Mundi” został sprzedany na aukcji za ponad $450 mln, kwotę tę porównano do wielkości deficytu budżetowego Litwy. Czy istnieje jakaś racjonalna metoda oceny wartości dóbr? W historii ekonomii występują konkurujące ze sobą teorie, podporządkowane aktualnym trendom jako przeciwwagą dla już znanych teorii. Podczas gdy Adam Smith nie był w stanie uzasadnić paradoksu wartości, jego – zwłaszcza austriaccy – następcy rozwinęli teorię użyteczności krańcowej i uzupełnili tę problematykę o własne odkrycia.
Year
Issue
9
Pages
162-173
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ade9f1c5-01cd-4b05-9412-2b9e52f90d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.