PL EN


2014 | 3 (16) nr 2 | 53-66
Article title

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej

Authors
Title variants
EN
Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The chancellor of diocesan curia is an obligatory office established by the universal law. The competent authority for provision chancellor office is a diocesan bishop and those who are equivalent in law to a diocesan bishop. Office of the chancellor may be exercised by a lay person. The chancellor must be of unimpaired reputation and above all suspicion. The definitive judgment concerning the suitability of the candidate for the chancellor pertains to the diocesan bishop. He is not obliged to obtain consent or counsel of college or group of persons. Decree of appointment, in accordance with the law notified, is the central moment of provision the office of chancellor of the diocesan curia.
Contributors
author
 • doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland , notariusz@kuria.pl
References
 • Arrieta Juan I., De los oficios eclesiásticos, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, wyd. III, Pamplona 2002.
 • Chiappetta Luigi, Prontuario di diritto canonico e concordatario, Roma 1994.
 • D’Ostilio Francesco, Il diritto amministrativo della Chiesa, Cittá del Vaticano 1995.
 • D’Ostilio Francesco, Prontuario del Codice di Dirito Canonico, Cittá del Vaticano 1996.
 • Erdö Peter, Il senso della capacità dei laici agli uffici nella chiesa, Fidelium Iura 2 (1992), s. 165-186.
 • Garcia Martin J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Ediurcla 1996.
 • Krukowski Józef, Konkretne akty administracyjne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 94-160.
 • Labandeira Eduardo, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994.
 • Prusak Feliks, Sitarz Mirosław, Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2000.
 • Sądel Janusz, Kanoniczne powierzenie urzędu kościelnego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r., Rzeszów 2008.
 • Sitarz Mirosław, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2008.
 • Sobański Remigiusz, Urzędy kościelne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga. I Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 233-286.
 • Warchałowski Krzysztof, Wymogi prawne prowizji kanonicznej w Kodeksie Prawa Kanonicznego Benedykta XV i Jana Pawła II, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 18 (2000), s. 431-440.
 • Żurowski Marian, Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adedc52a-2f32-4d2b-abeb-6167d3a9b7b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.