PL EN


2017 | 495 | 33-46
Article title

Nadzór korporacyjny w spółkach sektora telekomunikacyjnego – wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Problematyka nadzoru korporacyjnego od wielu już lat znajduje się w centrum uwagi, zwłaszcza ekonomistów z krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jest to efekt wzrostu globalizacji, internacjonalizacji, a także ostatniego wielkiego kryzysu finansowego. Nadzór korporacyjny jest jednym z rozwiązań pozwalających zapewnić lepsze działanie podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo obrotu prawnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki nadzoru korporacyjnego, jego istoty oraz przyczyn wzrostu zainteresowania nim. W artykule szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w spółkach telekomunikacyjnych, jak Grupa Polsat, Orange Polska SA oraz ATM SA. W ich przypadku skupiono się na zasadach ładu korporacyjnego spełniającego krajowe i międzynarodowe standardy poprawnego zarządzania oraz na najważniejszych dokumentach wewnętrznych regulujących te zasady. Zainteresowanie tą problematyką wzrasta, zwłaszcza w gospodarce, biznesie, a także w sferach politycznych i kręgach naukowych.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae00adae-8e8c-4ef5-a92b-7b2f180a5d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.