PL EN


2014 | 1(2) | 7-11
Article title

Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu

Authors
Title variants
EN
Identity, performativity, communication – gendered aspects of autobiographism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście zaprezentowano autobiograficzny trójkąt „przepisany” narzędziami krytyki feministycznej. Jego ramionami są: tożsamość–performans–komunikacja, zmodyfikowane strategie opisane w „oryginalnym” trójkącie Małgorzaty Czermińskiej. Bazowa z punktu widzenia studiów feministycznych była kwestia podmiotowości wspólnotowej, wyrażenia podmiotu kobiecego. Następnie pojawił się element konstrukcji, performowania „ja”. Trzecie ramię trójkąta stanowi pragmatyka komunikacyjna.
EN
The text presents an autobiographical triangle “re-written” with the use of feminist critique tools. The sides of the triangle are: identity, performance and communication – modified strategies described in the “original” triangle by Małgorzata Czermińska. The base, from the perspective of feminist studies, was the question of communal subjectivity, expression of the female subject. Then the element of construction appeared – performativity of “I”. The third side of the triangle constitutes communicative pragmatism.
Year
Issue
Pages
7-11
Physical description
Contributors
author
References
  • Braidotti Rosi, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym,tłum. Aleksandra Derra, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2009.Czermińska Małgorzata, Ruchome granice autobiograficzności, „Opcje” 2012, nr 1 (86), s. 27.Fraser Nancy, Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, tłum. Agnieszka Weseli, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.Nadana-Sokołowska Katarzyna, Autobiografia. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka i inne, Wydawnicwto Czarna Owca, Warszawa 2014.Spivak Chakravorty Gaytri, Strategie postkolonialne, tłum. Antoni Górny, Maciej Kropiwnicki, Jakub Majmurek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae138d59-6f5a-4757-a554-0001be0263d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.