Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 320-332

Article title

Strajki na Litwie w okresie 2000-2016

Content

Title variants

EN
Strikes in Lithuania in the period of 2000-2016

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Strajki stały się zjawiskiem dość częstym – są ostateczną formą protestu pracowników, domagających się poprawy płacy i warunków pracy. Celem artykułu jest analiza strajków na Litwie w XXI wieku. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych Departamentu Statystyki Litwy. W artykule zastosowano metodę porównawczą wskaźników uzwiązkowienia z innymi krajami UE oraz przestrzennego zróżnicowania liczby strajków w okręgach kraju. Decyzje o strajku podejmują związki zawodowe. Litwa ma niskie wskaźniki udziału pracowników w związkach zawodowych, zaś prawo litewskie (Kodeks pracy) stawia wysokie wymagania wobec organizatorów strajku, stąd też w poszczególnych latach strajków nie było wcale albo było niewiele. Jednak w latach 2007-2008 przez cały kraj przeszła lawina strajków w oświacie. Nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty, jednak okazał się on krótkotrwały. Kolejna fala strajków w tej branży miała miejsce w latach 2014-2016, ale nie przyniosła efektów.
EN
The aim of the article is to analyze strikes in Lithuania in the 21st century. Decisions on strike are made by trade unions. Lithuania has low employee participation rates in trade unions, while Lithuanian law (Labor Code) places high demands on the organizers of strikes. The Lithuanian economy collided with several large waves of strikes: in 2007-2008, 2014-2016 and in 2017. The first two waves of strikes were organized by trade unions of education workers and were partially successful. However, the strike situation is still ongoing. The last wave of strikes in 2017 was organized by trade unions of forestry workers and ended in fiasco. The most active districts were Telšiai and Klaipėda.

References

 • Černevičiūtė S., 2013, Mirties bausmės taikymo praktika: 1935-1936 m. Suvalkijos ūkininkų streikas, [w:] Istorija, Lietuvos Edukologijos Universitetas, t. 92, Vilnius, s. 22-28.
 • Gardawski J., 2001, Związki zawodowe na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Jachowicz P., 2002, Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, SGH, Warszawa.
 • Jackevičius M., 2008, Per Lietuvą nusiris pedagogų streikai, https://www.delfi.lt/news/daily/education/per-lietuva-nusiris-pedagogu-streikai.d?id=14891642 (dostęp: 20.05.2018).
 • Kodeks Pracy RL, 2002, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31185A622C9F (dostęp: 10.04. 2018).
 • Kodeks Pracy RL, 2017, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89 (dostęp: 10.04.2018).
 • Konstytucja RL, http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm (dostęp: 10.04.2018).
 • Maciejewski M., Sadowski M., 2007, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 157-159.
 • Minkevičienė A., 2017, Ketvirtadienį – visuotinis miškininkų mitingas, penktadienį – įspėjamasis streikas, https://www.grokiskis.lt/aktualijos/ketvirtadieni-visuotinis-miskininku-mitingas-penktadieni- ispejamasis-streikas (dostęp: 12.05.2018).
 • Naprys E., 2018, Urėdijų darbuotojai trenkė durimis: išeitinės siekė ir po 16 tūkst. eurų, 15 min. https:// www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/urediju-darbuotojai-trenke-durimis-iseitines-sieke-ir-po-16-tukst-euru-662-961134 (dostęp: 12.05.2018).
 • Petrulevičius A., 2008, Mokytojų piketas, https://www.alfa.lt/straipsnis/173542/tyla-gera-byla-kol-neprasideda- streikas (dostęp: 20.05.2018).
 • Towalski R., 2001, Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Ustawa RL o statystyce, 2018, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45fb6b6052c511e884cbc4327e-55f3ca (dostęp: 20.05.2018).
 • Ustawa RL o związkach zawodowych, 1992, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2293 (dostęp: 10.04.2018).
 • Wóycicki A., 1936, Cele związków zawodowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 16, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań, s. 398-415.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ae18bd34-6a55-47b3-8ff5-ae6b552ee4f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.