Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 61-84

Article title

Operation Olive Branch

Authors

Content

Title variants

PL
Operacja militarna „Gałązka Oliwna”

Conference

-

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The empirical goal of this paper is to conduct an in-depth analysis of Operation Olive Branch, with special attention to its underlying circumstances, timeline, and impacts. In order to tackle these aspects of the topic, I formulate the following hypotheses. First, three primary factors ultimately led to an armed offensive by a geopolitically diminished Turkey: the risk of further of expansion of Kurdish influence in northern Syria (a likely scenario in the case of continued support from the United States), the Assad regime’s attack on Sunni rebels in the province of Idlib, and the regional rivalry with Iran. Second, Russia’s approval for Turkey’s intervention in Afrin strengthened the tactical alliance between the two states. At the same time, it increased Turkey’s geopolitical dependence on Russia in the Middle East. Third, Operation Olive Branch generated serious repercussions for Turkey on the international stage. On the regional level, given the disapproving reactions of Iran, Iraq, and Syria, Turkey has found itself isolated in its campaign against Kurdish aspirations to autonomy. On the international level, the operation has exacerbated the crisis in the relations between Turkey and the United States, which may ultimately produce an existential threat to the integrity of NATO. The article confirms all of the stated hypotheses.
PL
Celem podjętych badań jest analiza operacji militarnej „Gałązka Oliwna”, z uwzględnieniem jej uwarunkowań, przebiegu i skutków. Dla potrzeb podjętego problemu przyjęto kilka założeń badawczych. Po pierwsze, ryzyko poszerzenia wpływów Kurdów na północy Syrii, prawdopodobne w przypadku trwałego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w pomoc im; atak Al-Assada na rebeliantów w prowincji Idlib; a także regionalną rywalizację z Iranem należy uznać za zmienne, które zdecydowały o ofensywie Turcji na Afrin. Po drugie, zgoda Rosji na ofensywę Republiki Turcji w prowincji Afrin oznacza umocnienie taktycznego partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami. Jednocześnie zwiększa ona geopolityczną zależność Turcji od Rosji w regionie Bliskiego Wschodu. Po trzecie, zaangażowanie Turcji w operację „Gałązka Oliwna” wywołuje poważne międzynarodowe reperkusje dla tego państwa. W wymiarze regionalnym, z uwagi na krytykę ze strony Iranu, Iraku i Syrii, czyni je samotnym w walce z Kurdami. W wymiarze międzynarodowym pogłębia natomiast kryzys w relacjach Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. To w dalszej perspektywie może zagrażać spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

61-84

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1833-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ae20213c-a755-436c-9022-fe58158861ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.