PL EN


2015 | 49 | 135-146
Article title

Innowacje turystyczne w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
Tourist innovations in selected spa municipalities in the Podkarpackie province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper presents the essence of innovation in tourism as one of the elements that build a competitive advantage in this market. The opportunities and problems or threats related to the introduction of innovative products in spa municipalities are also shown. A research on innovation in tourism in the area of two spa municipalities – Iwonicz-Zdrój and Rymanów – was carried out. The main objective was to obtain information on innovative activities introduced in the study area over the past five years. The work results are part of a project aiming to identify innovative solutions in South-Eastern Poland resorts, and to evaluate the innovative municipalities perception by tourists, patients, and local entities.
Year
Volume
49
Pages
135-146
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Buczek-Kowalik M., Jurczak D. (2014) Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach Beskidu Niskiego na przykładzie Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju, [w:] Bubniak I.M., Solecki A.T. (red.), Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism, Ruthenus, Krosno, 131–144.
 • Burdlak H., Gołębiowski T. (2003) Wspólna Europa – innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Dryglas D. (2009) Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, [w:] Golba J., Rymarczyk-Wajda K. (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP , Krynica-Zdrój, 167–174.
 • Hadzik A. (2009) Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach – teoria i praktyka, [w:] Golba J., Rymarczyk-Wajda K. (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój, 199–212.
 • http://sgurp.pl/ [dostęp: 13.05.2015].
 • http://stat.gov.pl/ [dostęp: 04.05.2015].
 • Jędrzejczyk I. (2014) Innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 806, 2 (26), 51–66.
 • Jones G.R., George J.M. (2014) Contemporary Management, Irwin-McGraw Hill Publishing Comp., Boston.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005) Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek K. (2014) Rozwój gmin uzdrowiskowych w Polsce – zarys ram prawnych i ich konsekwencje praktyczne, [w:] Szromek A.R. (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Proksenia, Kraków, 33–44.
 • Kaczmarska A. (2010) Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Szromek A.R. (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia, Kraków, 55–75.
 • Kamiński J., Mackoś W. (1998) Naturalne zasoby lecznicze Iwonicza-Zdroju i ich wykorzystanie, Iwonicz-Zdrój. Rocznik, 1, 66–83.
 • Kiryk F. (1985) Rymanów. Dzieje miasta i zdroju, KAW, Rzeszów.
 • Kondracki J. (1998) Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 • Kwilecki A. (1993) Załuscy w Iwoniczu 1799–1944, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik.
 • Lasak G. (2010) Uzdrowiska a rozwój lokalny i regionalny – szanse i bariery na przykładzie uzdrowisk świętokrzyskich, [w:] Hermaniuk J., Krupa J. (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów, 105–123.
 • Lipińska E.J., Nawrot J., Czaderna E. (2014a) Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, [w:] Lipińska E.J. (red.), Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 99–143.
 • Lipińska E.J., Nawrot J., Czaderna E. (2014b) Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój, [w:] Lipińska E.J. (red.), Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 145–181.
 • Meyer B. (2010) Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 590, 52, 21–22.
 • Schumpeter J.A. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Soliński T. (2010) Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki, [w:] Krupa J. (red.), Innowacyjność w turystyce, ProCarpathia, Rzeszów, 98–114.
 • Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1933 r. Nr 35, poz. 294).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. z 1966 r. Nr 23, poz. 150).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399).
 • Woodman J. (2014) Patients Beyond Borders. Medical Tourism Statistics and Facts, Healthy Travel Publications, Chapel Hill.
 • Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami leczniczymi, http://www.mz.gov.pl/leczenie/lecznictwo-uzdrowiskowe/lecznictwo-uzdrowiskowe/kierunki-lecznicze-uzdrowisk [dostęp: 06.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae2492ec-fadd-4ce7-ade9-2ff693365ef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.