PL EN


2009 | 09 | 107-117
Article title

Szadek w korespondencjach "Kaliszanina"

Authors
Content
Title variants
EN
Szadek in correspondence to "Kaliszanin"
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The journal “Kaliszanin” issued in Kalisz in 1870–1892 published central and local government decrees, information about the city and its neighborhood, historical articles, theatre reviews, political, economic and cultural news, literature, reports on the activity of social organizations, letters from readers, and correspondence from the country and from abroad. This article reviews the correspondence sent from Szadek to the journal, which provides an interesting source of information about the town and the surrounding area in the second half of 19th century.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
09
Pages
107-117
Physical description
Contributors
author
  • Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
References
  • C. N., Historyczny opis niektórych miast guberni Kaliskiej i sąsiednich, „Kaliszanin” 1872, nr 43.
  • Korespondencja Kaliszanina. Szadek w lutym, „Kaliszanin” 1875, nr 18–19.
  • Polanowski E., Adam Chodyński – historyk Kalisza, „Rocznik Kaliski” 1990, t. 22, s. 11–20.
  • Polanowski E., Bibliografia zawartości literackiej „Kaliszanina” 1870–1892, „Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie” 1981, Seria Humanistyczna, nr 4, cz. 1, s. 47–62.
  • Polanowski E., „Kaliszanin”. Przyczynek do dziejów prasy prowincjonalnej w Królestwie, „Rocznik Kaliski” 1972, t. 5, s. 127–165.
  • Polanowski E., Korespondencje w „Kaliszaninie”, „Rocznik Kaliski” 1981, t. 14, s. 265–273.
  • Polanowski E., Materiały historyczne w „Kaliszaninie”, „Rocznik Kaliski” 1978, t. 11, s. 199–226.
  • Walczak K., Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Studium bibliologiczne, Kalisz 2005.
  • Z Szadku, „Kaliszanin” 1884, nr 75, nr 80; 1888, nr 54; 1889, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae33e7e4-3cf5-4017-8714-18f05298ac30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.