PL EN


2010 | 22 | 161-172
Article title

Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o nazwach domu w literackim języku arabskim

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The inhabitants of the desert, towns and villages. Home in literary Arabic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jako podstawa leksykograficzna artykułu posłużył arabski język literacki. Oprócz przestudiowania poszczególnych leksemów znaczących tyle co ‘dom’ w literackim języku arabskim, a mianowicie bayt, dar, manzil i maskan, podjęto próbę odszukania wspólnych derywatów od leksemów o znaczeniu ‘dom’ w innych językach semickich. Autor argumentuje na rzecz tezy, iż leksemy o znaczeniu ‘dom’ rozumiane są w języku arabskim przede wszystkim jako ‘miejsce do mieszkania’. Pokazuje, że ma to swoje odzwierciedlenie w znaczeniach poszczególnych wyrazów, a także w kontekście kulturowym, w namiocie i terenie zamieszkiwanym przez Beduinów oraz dzisiejszych nazwach topograficznych na Bliskim Wschodzie.
EN
The lexicographic basis of the study is the literary variety of Arabic. Apart from investigating the lexemes which mean ‘home’, such as bayt, dar, manzil and maskan, an attempt is made to establish the common derivatives of the lexemes with this meaning in other Semitic languages. A claim is made that the predominant meaning of the Arabic lexemes in question is ‘dwelling place’. This is shown to be reflected in the cultural context, including the tents and terrains inhabited by Bedouins, as well as topographical names in the Middle East.
Year
Volume
22
Pages
161-172
Physical description
Contributors
 • Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Baalbak Ruh, 1995, Al-Mawrid. Qamus arabi-inklizi, Bejrut: Dar al-Ilm li-l-Malayin.
 • Baranow Charlampij Karpovic, 1976, Arabsko-russkij slovar’, Moskva: Russkij Jazyk.
 • Bennett Patrick R., 2008, Gramatyka porównawcza języków semickich, Warszawa: Dialog.
 • Campo Juan Eduardo, 2001, House, Domestic and Divine, [w:] Encyclopedia of the Qur’an, t. 2, Lejda: Brill, s. 458--462.
 • Danecki Janusz, 1998, Klasyczny język arabski, Warszawa: Dialog.
 • Danecki Janusz, 2000, Współczesny język arabski i jego dialekty, Warszawa: Dialog.
 • Danecki Janusz, 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Warszawa: Dialog.
 • Danecki Janusz, Kozłowska Jolanta, 2001, Słownik arabsko-polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Johnstone Thomas Muir, 1977, Harsusi Lexicon, Londyn: Oxford University Press.
 • Al-Muğam al-madrasi, 2007, Damaszek: Wizarat at-Tarbiyya.
 • Al-Munğid, 1973, Bejrut: Dar al-Mašriq.
 • at-Taalib Abu Mansur Abd al-Malik, 2000, Fiqh al-luga wa-asrar al-arabiyya, Bejrut: Al-Maktaba al-Asriyya.
 • Wehr Hans, 1977, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart und Supplement, Wiesbaden: Harrassowitz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae388d27-8b14-4181-92e5-1142cf9a38d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.