Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 116-127

Article title

Kosztowe aspekty zarządzania procesami biznesowymi

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Celem artykułu jest analiza sposobu wyceny kosztów procesów i działań w ramach koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w kontekście zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. ZPRK został zdefiniowany jako kompleksowy i systematyczny zarządczy rachunek kosztów integrujący założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC), przetwarzający zgodnie ze ściśle zdefiniowanymi regułami dane finansowe i niefinansowe w informacje zarządcze o kosztach zasobów, procesów oraz o kosztach i rentowności zarówno produktów, usług, jak i klientów. Realizacja celu wymagała przedstawienia propozycji definicyjnego ujęcia pojęć procesu i działania. W artykule wskazano ograniczenia sposobu ujmowania działań i procesów w modelu ZPRK oraz zaproponowano modyfikację tego modelu. Punktem odniesienia rozważań uczyniono konkretne przedsiębiorstwo produkcyjne.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ae43c246-8fbf-4df0-9f88-e8a4758f220f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.