Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 369-377

Article title

Od genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
From Haldane’s 20th Century Population Genetics to the Today Jablonka Biological Information and Heredity Conception

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dzieje się przewrót – jedynie słuszna genetyka populacyjna przestała być „jedynie słuszną”. Informacja właśnie zajmuje jej miejsce. Głównymi czynnikami są tu mało poważne aspekty psychologiczne, więc ku przestrodze, także forma przedstawianej polemiki ma podobną formę. Haldane i Jabłonka to symbole kolejnych przewrotów w biologii.
EN
Revolution is just going on. Only correct population genetics stops to be the “only correct”. The information just takes the place of genes. Less serious psychological aspects play here role of main factors. Haldane and Jablonka are symbols of consecutive revolution in the biology.

Contributors

author
  • Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ae467feb-b67a-4ebe-ab4b-61bdd9a18194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.