PL EN


2015 | 10 (789) | 43-50
Article title

Ekoznakowanie produktów jako element zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Authors
Title variants
EN
Eco-label Products as Part of Environmental Management in the Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty kreowania ekologicznego wizerunku przez przedsiębiorców. Sytuacja ta nabiera istotności na skutek powiększającego się trendu na aspekt ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat świadomość ludzi jako konsumentów bardzo wzrosła. Wybierane przez ludzi produkty są efektem ich racjonalnego wyboru oraz badań rynku. Dlatego aspekt ekologicznego znakowania produktów jest tak istotny. Poprzez odpowiednią etykietę, przedsiębiorcy mogą przesłać jasny komunikat konsumentom, że ich produkt spełnia wszelkie ich potrzeby. W celu zaprezentowania danego problemu wykorzystano analizę dokumentów statystycznych oraz literatury. Ponadto dane potrzebne do poruszenia danego tematu pochodzą od instytucji, które są odpowiedzialne za konkretne oznakowanie.
EN
The aim of the article is to present the essence of creating green image by entrepreneurs. This situation takes on significance as a result of a growing trend in the aspect of environmental protection and sustainable development. In recent years, awareness of people as consumers has greatly increased. Chosen by the people of their products are the result of rational choice and market research. Therefore, the ecologically labeling is so important. Through appropriate label, entrepreneurs can send a clear message to consumers that their product meets all their needs. In order to present the problem analysis was used statistical documents and literature. In addition, the data needed to address the topic come from the institutions that are responsible for specific signs.
Contributors
  • mgr Katarzyna Stala, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae4842ce-1286-4cea-9933-5866bf124dde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.