PL EN


2009 | 12 | 11-32
Article title

Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie

Authors
Content
Title variants
EN
Global corporations’ shaping processes and influence on their environment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The chief role in the development of economy is played by the leading global corporations, characterized by great economic potential and network layout of the location of their branches. Basing on this, an attempt was made to build a model of a global corporation, including its structure and outline of functioning. Next, various types of its connection with its environment were determined. These relations were presented in a matrix and verified on the example of location of global corporations service centres and the location inquiries of Far East companies in Poland.
Keywords
Contributors
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • Domański B., 2006, Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 27–46
 • Brezień P., 2006, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwo dolnośląskim, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 60–73
 • Huculak M. 2006, Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 152–159
 • Gierańczyk W., 2003, Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 77–86
 • Gierańczyk W., 2006, Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 91–99
 • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 73–83.
 • Kitowski J.(red.), 2003, Eastern Dimension of European Union, Geopolitical Studies, vol. 11, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw
 • Komornicki T., 2006, Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 167–178
 • Kukliński (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa
 • Paszkowski M., Luchter L., 2006, O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 100–108
 • Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski PołudniowoWschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 129–138
 • Rachwał T., 2006, [w:] Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 192–203
 • Reśko D., 2006, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 115–126
 • Sala S., 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 101–107
 • Sala S., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 80–90
 • Szpytkowska M., 2006, Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 160–166
 • Tkocz M., 2003, Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 67–76
 • Tkocz M., Sobala O., 2006, Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 74–79
 • Toboska A., Matykowski R., 2006, Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 47–59.
 • Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 85–114
 • Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokia w latach 1997–2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 219–240
 • Wajda E., Zoricic-Wołek, 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 117
 • Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna General Motors, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 119–127
 • Wieloński A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 21–25
 • Wieloński A., Szmigiel K., 2006, Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 109–114
 • Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 122–131
 • Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 9–19
 • Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 9–26
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae613f47-f806-4cde-a0fb-829a7d7bc887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.