PL EN


2017 | 53 | 2 | 5-27
Article title

Uczucie, osoba i wartości w fenomenologicznych badaniach Edyty Stein

Authors
Content
Title variants
EN
Feeling, person and values in the phenomenological investigations of Edith Stein
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt at analyzing the descriptions of the relations between feelings, person and values that are presented in Edith Stein’s “On the problem of empathy”. Our aim is to show the correlations between person and values. To that end, it is essential to sketch Stein’s phenomenology of feelings. The article argues that some of the views proposed by Stein are problematic. In particular, it is pointed out that Stein’s analysis of the objective side of feeling and of the essence of values is inadequate. The central point of the critique concerns Stein’s view of the relations between “feeling a value” (Wertfühlen) and feelings (Gefühle). The notion of person and its phenomenological constitution is then discussed with reference to Stein’s dissertation, with a specific focus on its intersubjective dimension. It is argued that according to Stein one’s own emotional life is crucial to understanding other persons. The analysis of “On the problem of empathy” is deepened through illustrations of some changes in the way of treating axiological problems in Stein’s phenomenology.
PL
W niniejszym artykule podejmuje się próbę przeanalizowania zaprezentowanych przez Edytę Stein w O zagadnieniu wczucia opisów relacji między uczuciami, osobą oraz wartościami. Pokaże się przede wszystkim, na czym polega postulowana przez Stein korelacja między osobą a wartościami. Istotne dla tego celu będzie zarysowanie Stein fenomenologii uczucia. W artykule wskazuje się na problematyczność niektórych ujęć proponowanych przez autorkę. Zwraca się uwagę przede wszystkim na niedostateczność analizy przedmiotowej strony uczuć oraz istoty wartości. Centralnym punktem krytyki jest jednak pogląd Stein, traktujący czucie wartości oraz uczucia jako dwa kierunki jednego przeżycia. Pokazuje się, czym w ujęciu autorki jest osoba oraz w jaki sposób dochodzi do jej fenomenologicznej konstytucji. Stawia się również omawiane zagadnienia w kontekście intersubiektywności. Argumentuje się, że według Stein własne życie emocjonalne człowieka posiada istotne znaczenie dla rozumienia innych osób. Analizę O zagadnieniu wczucia pogłębia się przez wskazanie na pewne zmiany w ujęciu zagadnień aksjologicznych w późniejszych rozprawach Stein.
Year
Volume
53
Issue
2
Pages
5-27
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa, Poland, f.borek@student.uw.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae633243-6cfd-4635-82d3-760a9477506f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.