PL EN


2014 | 77 | 9-15
Article title

Medical and Sanitary Practice in Lida County (Nowogródek Province) at the Time of the Second Rzeczpospolita (1919–1939)

Authors
Content
Title variants
PL
Opieka medyczno-sanitarna w powiecie lidzkim województwa nowogródzkiego Drugiej Rzeczypospolitej (lata 1919–1939)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The characteristics of medical and sanitary practice and its development during the inter-war period (1919–1939), the role of the state in the fight against infectious and social diseases, the characteristics and the evaluation of the activity of the newly organised Epidemic Hospitals, Health Centres, Hospital Sick-Funds and other institutions providing anti-epidemic measures and health care protection are presented using the example of one area in the eastern provinces of the Second Rzeczpospolita.
PL
Artykuł na przykładzie konkretnego regionu województw wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej charakteryzuje rozwój i stan opieki medyczno-sanitarnej w dwudziestoleciu międzywojennym (lata 1919–1939), pokazuje rolę państwa w zwalczaniu chorób zakaźnych i społecznych, opisuje i ocenia działalność nowo powstałych szpitali epidemicznych, ośrodków zdrowia, kas chorych i innych form i ich rolę w zapewnieniu ochrony epidemiologicznej oraz zdrowia obywateli.
Publisher

Year
Volume
77
Pages
9-15
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae655c1e-0523-4891-b93e-4253b290ed9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.