PL EN


2016 | 19 | 4 | 67-83
Article title

Crowded Deserts – Deserted Oases

Content
Title variants
PL
Zatłoczone pustynie – opuszczone oazy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article will attempt to describe the situation of the young modern man through the symbolism of the desert. In both oral tradition and written tradition (e.g. the Bible), the desert is depicted as a place of disorder that threatens man, and as a seat of evil spirits and malevolent forces. The Author refers to the description of a specific traumatic experience that Israelites had during their journey after they had escaped from Egypt. The Author also refers to the place of the temptations of Christ but, nevertheless, the article also presents another view of the desert, in which it is understood as a place of spiritual revival, a space for human freedom and the place where the need for solitude can be fulfilled. Wandering through the desert, without any signposts, any lasting traces in the sand, or any landmarks is, according to the Author, an accurate metaphor for the condition of the modern man. How many temptations and dangers await us out on the desert? What are the ways out or, perhaps more accurately, what are the means of escape? This text is also a dialogue with E. Fromm’s concept and quasi-concepts referring to magic, and an attempt to determine how many forms of escape from freedom can be specified. The Author will discuss the essence of freedom and its limits, when faced with helplessness and solitude. Are we bound to be forever torn between dependency and unrestrained freedom of the possible life styles? The author argues that individuals who are constantly tempted and allured by the “oases of happiness” become “people with hollow eyes”. This category is discussed by the author from the perspective of the challenges of modern education and the essence of man.
PL
Artykuł stanowi próbę opisania sytuacji współczesnego młodego człowieka z perspektywy symboliki pustyni. Zarówno w tradycji ustnej, jak i spisanej (np. Biblia) pustynia jest przedstawiana jako miejsce nieuporządkowane, niebezpieczne dla człowieka, jako siedlisko złych mocy i demonów. Autor odwołuje się do opisu specyficznego i traumatycznego doświadczenia Izraelitów w trakcie ich wędrówki po ucieczce z Egiptu. Odnosi się również do pustyni jako miejsca kuszenia Jezusa. Artykuł prezentuje jednak również drugie oblicze pustyni, rozumianej jako miejsce odnowy duchowej, swoistej przestrzeni dla ludzkiej wolności i potrzeby przebywania w samotności. Błądzenie na pustkowiu, bez kierunkowskazów, bez trwałych śladów na piasku, bez żadnych odniesień – to wedle Autora doskonała metafora kondycji współczesnego człowieka. Jak wiele pokus i niebezpieczeństw czeka na nas na pustkowiu? Jakie są drogi wyjścia, a może jedynie ucieczki? Niniejszy tekst to również dialog z koncepcją Ericha Fromma oraz quasi-koncepcjami odwołującymi się do magii, to także próba odpowiedzi na pytania jak wiele jest obecnie form „ucieczki od wolności”. Na czym polega istota i jakie są granice wolności w obliczu naszej bezradności i osamotnienia? Czy już ciągle będziemy się szamotać się pomiędzy zależnością a nieskrępowaną swobodą możliwych stylów życia? Zdaniem Autora, osoby nieustannie kuszone i wabione „oazami szczęścia” stają się „ludźmi o pustych oczach”. Tę kategorię Autor ujmuje perspektywie współczesnego wyzwania dla edukacji i istoty człowieka.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
67-83
Physical description
Dates
online
2016-12-27
Contributors
References
 • Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, transl. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 1994.
 • Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Botkin J., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”?, transl. M. Kukliński, PWN, Warszawa 1982.
 • Buber M., Droga człowieka według nauczania chasydów, transl. G. Zlatkes, Cyklady, Warszawa 2004.
 • Byrne R., The Secret, trans. J. Kabat, Nowa Proza, Warszawa 2007.
 • Czarnowski S., Kultura, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948.
 • Derrida J., Vattimo G. [et al.], Religia, transl. P. Mrówczyński, Wydawnictwo „KR”, Warszawa 1999.
 • Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, transl. Z. Kubiak, J. Radożycki, Oficyna Rytm, Warszawa 2001.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, transl. O. and A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1970.
 • Heidegger M., Bycie i czas, transl. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Heschel A.J., Człowiek nie jest sam, transl. K. Wojtkowska, Znak, Kraków 2001.
 • Krajewski S., 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Austeria, Kraków 2004.
 • Kushner L., Miód ze skały, transl. Z. Wiese, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1994.
 • Kwiatkowska H., “Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne”, in: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, ed. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 • Lévinas E., Czas i to, co inne, transl. J. Margański, Wydawnictwo „KR”, Warszawa 1999.
 • Petrykowski P., “Czy ratować Niniwę – czyli po co nam wiedza”, in: Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, ed. C. Kustra, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
 • Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 • Pięcioksiąg Mojżesza, Tora, transl. I. Cylkow, Austeria, Warszawa 2009.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2002.
 • Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia, transl. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
 • Skarga B., “Pustynia”, Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt 2001, no. 3–4(53–54).
 • Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Znak, Kraków 1997.
 • Skarga B., Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paryż 1990.
 • Tuan Y.F., Przestrzeń i miejsce, transl. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5366
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae687e27-92b6-4d57-a501-5d3c47b16098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.