PL EN


2012 | 9 | 9-21
Article title

Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych

Content
Title variants
EN
Contemporary education and vectors of civilizational changes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article indicates that education plays a prominent role in the contemporary world. It is percieved as a fundamental force of civilizational changes. The interdisciplinary education oriented into innovation is seen as a inevitable challenge in cultural changes. The need of individualisation of the organizational model of education, alternativeness, building horizontal structures is being emphasized. The individualization of teaching is being implemented mostly through the decentralization of educational systems.
Year
Volume
9
Pages
9-21
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Beard C. A., Rozwój cywilizacji amerykańskiej, Warszawa 1960.
 • Betlej A., Cyfrowe społeczeństwo, czyli o science fiction w realu, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2011, nr 1–2.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.
 • Chodubski A., Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych świata, [w:] Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1994.
 • Chodubski A., Emigracja jako zjawisko polityczne, „Zeszyty Naukowe. Nauki Polityczne. Uniwersytet Gdański” 1991, nr 11.
 • Chodubski A., Idea jedności Europy, [w:] B. Garbacik, R. Majewski (red.), Wektory współczesnych przemian europejskich, Gdańsk 2010.
 • Chodubski A., Jednostka, naród, państwo, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2002.
 • Chodubski A., Mity i fakty w panoramie współczesnej diaspory polskiej, [w:] M. Kosman (red.), Kultura polityczna w Polsce. Mity i fakty, Poznań 1999.
 • Chodubski A., Polacy a globalne wyzwania migracyjne, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8.
 • Chodubski A., Świat, w którym żyjemy. Wektory przemian cywilizacyjnych, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9.
 • Chodubski A., Wartości polityczne kształtującej się cywilizacji informacyjnej, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8.
 • Chodubski A., Wizja demokracji elektronicznej, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2006, nr 1–4.
 • Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 • Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.
 • Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel: kultura – osoba – zawód, Kielce 2000.
 • Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel w okowach czasu globalizacji, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacyjne problemy czasu globalizacji, Białystok 2003.
 • Dyoniziak R. , Iwanicki K. , Karwińska A., Nikolajew J., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków – Szczecin – Zielona Góra 1997.
 • Edukacja dla Europy, Raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 1999.
 • Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa 1996.
 • Gajda J. (red.), Edukacja bez granic, Lublin 1992.
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.
 • Karpińska A. (red.), Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, Białystok 2010.
 • King A., Schneider B., Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Warszawa 1992.
 • Koneczny F., Polska między Wschodem a Zachodem, Lublin 1996.
 • Kozłowski S. G. , Współczesna Ameryka. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Lublin 1996.
 • Król M., Słownik demokracji, Kraków 1989.
 • Lipset S. M. , Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 • Michałowska-Gorywoda K. (red.), Unia Europejska, Warszawa 1997.
 • Mikułowski-Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy. Ze studiów nad fragmentyzacją i rekompozycją, Kraków 2010.
 • Mojsiewicz C., Edukacja polityczna w nowej Europie, Toruń – Poznań 1992.
 • Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 • Nowak W., Patologie struktur edukacyjnych. Wprowadzenie, Bydgoszcz 1999.
 • Pietraś Z. J., Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990.
 • Polak E., Leska-Ślęzak J., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Gdańsk 1999.
 • Polak K., Nauczyciel – twórczość – promocja. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Kraków 1997.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.
 • Rittel S., Podręcznik obywatela Unii Europejskiej. Demokracja. Rynek. Giełda papierów wartościowych, Wrocław 1998.
 • Rybiński R. (red.), Skutki integracji Polski z Unią Europejską, Toruń 2000.
 • Schulz R., Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.
 • Schulz R., Szkoła – instytucja – system – rozwój, Toruń 1992.
 • Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Stefańska-Matuszyn M. (opr.), Świat przyszłości a Polska. Przemiany systemowe w Polsce a tendencje rozwojowe współczesnej cywilizacji, Warszawa 1995.
 • Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1994.
 • Szymkowska-Bartyzel J., Przeklinania i pożądania – rzecz o amerykanizacji, [w:] W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, Kraków 2012.
 • Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Toruń 2000.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.
 • Wiatr J. J., Socjologia stosunków politycznych, Warszawa 1977.
 • Zacher L. W., Obecne i przyszłe konteksty rozwoju edukacji, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2011, nr 3–4.
 • Zacher L. W., Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.
 • Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa 1994.
 • Żebrowski W., Stan i główne kierunki modyfikacji systemu politycznego Polski współczesnej, Olsztyn 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae69c0d7-0970-435e-bfe4-b710ecbc9e9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.