PL EN


2015 | 36 | 15-23
Article title

Mediacje w służbie małżeństwu i rodzinie

Content
Title variants
EN
Mediation in the service of marriage and the family
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Mediation is a confidential way of resolving conflicts or disputes, propose not only to overcome the existing impasse, but – most importantly – to achieve voluntarily, favourable manner of the solution. Mediation is becoming an important instrument in cases of divorce, division of property, establishing the guardianship of minors. More and more often, mediation is used for extra-marital affairs and family, eg. the business more broadly – to interpersonal conflicts where they are mistaken for with the function of negotiator. Yet still they remain rather unpopular.
PL
Mediacje to poufny sposób rozwiązywania konfliktów czy sporów, proponują nie tylko przezwyciężyć istniejący impas, ale – co najważniejsze – osiągnąć dobrowolnie, korzystny sposób rozwiązania. Mediacje stają się ważnym narzędziem w sytuacjach rozwodu, podziału majątku, ustaleniu opieki nad małoletnimi. Coraz częściej, mediacje są wykorzystywane do spraw pozamałżeńskich i rodzinnych, np. biznesowych, szerzej – konfliktów międzyludzkich, które są mylone z funkcją negocjatora. Mimo to nadal pozostają mało popularne.
Keywords
Year
Volume
36
Pages
15-23
Physical description
Contributors
References
 • Grudziecka M., Zawód mediator, w: Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 257 nn.
 • Kiedy mediacja?, http://www.sc.org.pl/mediacje/kiedy/kiedytak/, dostęp w dniu 08.02.2015.
 • Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, Kwartalnik ADR, 4/2008.
 • Lipowicz E., Mediacja wobec problemów post-rodzinnej rodziny, w: Pomoc – Wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, red. M. Piorunek, Toruń 2010.
 • Ładysz I., Znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w Polsce w latach 2006-2012, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, t. 8, 2/2014.
 • Mediacja – http://www.governica.com/Mediacja, dostęp w dniu 05.02.2015.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s. 180-183.
 • Przybyła-Basista H., Proces mediacji rodzinnych – od teorii do praktyki, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/215-proces-mediacji-rodzinnych-od-teorii-do-praktyki.html, dostęp w dniu 08.02.2015.
 • Ryś M., Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Warszawa 1998.
 • Skinińska M., Zalety i wady mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów cywilnych, Kwartalnik ADR, 34/2010, s. 109-110.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, http://bialapodlaska.sr.gov.pl/standardy-prowadzenia-mediacji.html, dostęp w dniu 08.02.2015.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, www.ms.gov.pl/mediacja/mediacja.php, dostęp. 10.02.2015.
 • Wojtanowicz K., Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 2010, s.275 nn.
 • www.mediator.org.pl, dostęp w dniu 08.02.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae7fb3fb-efd0-47ec-b1c8-a0feafda8af8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.