PL EN


2013 | 5 | 9 | 235-241
Article title

Wybrane aspekty wojskowego rozpoznania osobowego

Content
Title variants
EN
Chosen aspects of the military HUMINT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pt. Wybrane aspekty wojskowego rozpoznania osobowego przedstawia aktualne poglądy na miejsce i rolę rozpoznania osobowego (HUMINT) w systemie rozpoznania obowiązującym przy przeprowadzaniu operacji poza granicami kraju. Została tu podkreślona służebna rola tego rodzaju działalności rozpoznawczej w procesie podejmowania decyzji przez przełożonego. Terminologia użyta w artykule zwraca uwagę na potrzebę precyzyjniejszego niż dotychczas zdefiniowania takich pojęć, jak r o z p o z n a - n i e o s o b o w e i ź r ó d ł o i n f o r m a c j i . W artykule zostały omówione także zalety i wady związane z wykorzystaniem metody zdobywania informacji przy pomocy źródeł osobowych. Przedstawiono też działania przeprowadzane przez HUMINT.
EN
The article “Chosen aspects of the military HUMINT” presents current opinions on the place and role of HUMINT in the intelligence system, applied within operations outside of the country. Its ancillary role has been underlined in the decision-making process. Moreover, in the view of the mentioned terminology, there is a clear need of more precise defining of such notions as: h u m i n t and a s o u r c e o f i n f o r m a t i o n . The article discusses the advantages and disadvantages of humint as well as an array of methods used within it have been discussed.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
9
Pages
235-241
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae8c4f7a-315f-4087-af6d-bfd6ea666001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.