PL EN


2015 | 1(6) | 109-127
Article title

Argumentacja i emocje w sporach polonistów. O peryferyjnej ramie w krytyce naukowej na przykładzie polemik zamieszczonych w „Pamiętniku Literackim”

Content
Title variants
EN
Argumentation and emotions in the disputes of the Polish literature’s researchers On the peripheral frame in scientific criticism as exemplified by disputes from ”Pamiętnik Literacki”
FR
Argumentation et émotions dans les différends des spécialistes de la langue polonaise Sur le cadre périphérique dans la critique scientifique à l’exemple des polémiques incluses dans « Pamiętnik Literacki »
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper was the analysis of the scientific disputes published in ”Pamiętnik Literacki” in the “Dyskusje – Korespondencja” section, and previously ”Polemika”, ”Dyskusje i Polemiki”, and ”Korespondencja”, from 1902 till 2008. The author of the paper has formulated the idea of the peripheral frame which describes the type of argumentation of a peripheral character which, nonetheless, introduces essential arguments into a discussion. While analysing the disputes published in ”Pamiętnik Literacki” the author of the paper has observed some repeated elements of the refutation frame which have a peripheral character, surrounding the subject and modulating the statement’s persuasion-ability. The frame elements can also be found in the sphere of inventive, thematic and disposable topos related to the composition limits. Among their most important mutual points (loci communes) there are: concern of the reader (argumentation like ad auditores), meta-polemic remarks, adminicula, or, in other words, reference to a dispute circumstances, causa scribendi, or refutation reasons, an opponent’s evaluation, or a group of arguments ad hominem.
FR
Les textes des polémiques scientifiques incluses dans « Pamiętnik Literacki » dans la partie « Dyskusje – Korespondencja » , et auparavant « Polemika » , « Dyskusje i Polemiki » , « Korespondencja » , de 1902 à 2008, étaient l’objet de l’analyse. L’auteure a formulé la notion de cadre périphérique qui représente le type d’argumentation à caractère non essentiel, mais introduisant dans une discussion des arguments essentiels. À la suite des études sur les textes des polémiques publiées dans « Pamiętnik Literacki » , on peut repérer des éléments récurrents du cadre réfutatif à caractère périphérique qui entourent l’argumentation pertinente et qui modulent le caractère persuasif d’un discours. Les éléments paratextuels sont également repérables dans la topique inventive, thématique et dispositive liée aux seuils de composition d’un texte donné. Parmi les lieux communs (loci communes) les plus importants des polémiques scientifiques qui sont apparues dans « Pamiętnik Literacki » se trouvent : le soin porté au lecteur (argumentation ad auditores) ; les remarques métapolémiques ; adminicula, c’est-à-dire la référence aux circonstances d’une discussion ; causa scribendi, c’est-àdire les causes d’une réfutation ; l’appréciation d’un adversaire, c’est-à-dire un groupe d’arguments ad hominem.
Year
Issue
Pages
109-127
Physical description
Contributors
References
 • Bednarek B.: Odpowiedź na recenzję „Eposu europejskiego”. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.
 • Birkenmajer J.: Odpowiedź na recenzję. „Pamiętnik Literacki” 1935, z. 4.
 • Brückner A.: Odpowiedź A. Brücknera H. Gaertnerowi. „Pamiętnik Literacki” 1928, z. 4.
 • Budzyńska‑Daca A., Kwosek J.: Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Warszawa 2009.
 • Cysewski K.: W związku z p. Stanisławem Dąbrowskim. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2.
 • Dąbrówka A.: Odpowiedź na artykuł Zofii Głombiowskiej. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.
 • Dąbrowski S.: Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi odpowiedź. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1.
 • Dłuska M.: O naukowość sporu naukowego. „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 3.
 • Dürr‑Durski J.: Jeszcze w sprawie Daniela Naborowskiego. (W odpowiedzi na recenzję). „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1.
 • Fahnestock J.: Rhetorical Figures in Science. New York 1999
 • Fahnestock J., Secor M.: The Stases in Scientific and Literary Argument. „Written Communication” 1988, vol. 5.
 • Fortuna P.: Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji. Lublin 2007.
 • „Forum Artis Rhetoricae” 2006, nr 1; 2007, nr 3–4.
 • Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social Word. Eds. S.D. Reese, O.H. Gandy jr, A.E. Grant. Mahwah, NJ 2001.
 • Fuller S., Collier J.H.: Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: A New Beginning for Science and Technology Studies. 2nd ed. Mahwah,NJ 2004.
 • Goffman E.: Forms of Talk. Philadelphia 1981.
 • Gorzkowski A.: In principio erat… Pragmatyczne aspekty topiki egzordialnej. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. R. Przybylska, W. Przyczyna. Kraków 2001.
 • Górski K.: Odpowiedź na wywody Aliny Witkowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4.
 • Gömöri G.: W sprawie artykułu o Janie Andrzeju Morsztynie. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2.
 • Gross A.G.: The Rhetoric of Science. Cambridge (Mass) 1966.
 • Heath R.L., Bryant J.: Human Communication Theory and Research: Concepts, Contexts, and Challenges. 2nd ed. Mahwah, NJ 2000.
 • Inglot M.: Odpowiadając Wojciechowi Pasterniakowi. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.
 • Jabłońska‑Bonca J.: Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warszawa 2003.
 • Krajka W.: O recenzji książki „Literatura popularna – folklor – język”. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3.
 • Krasuski K.: Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2.
 • Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Tłum. H. Ostromęcka. Warszawa 2001.
 • Kwaśny M.: Z profesorem Kubackim na Krymie. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.
 • Kwiatkowski J.: Odpowiedź mojemu monografiście. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3.
 • Lewiński P.H.: Retoryka reklamy. Wrocław 1999.
 • Łotman J.: Struktura tekstu arystycznego. Tłum. A. Tanalska. Warszawa 1984.
 • Masłowski M.: O interpretacji. Odpowiedź na recenzję książki „Dzieje bohatera”. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3.
 • Mayenowa M.R.: Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki. W: Tekst i język. Problemy semantyczne. Red. M.R. Mayenowa. Wrocław 1974.
 • Media Effects: Advances in Theory and Research. Eds. J. Bryant, D. Zillmann. Mahwah, NJ 2002.
 • Miodońska‑Brookes E., Kulawik A., Tatara M.: [bez tytułu]. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2.
 • Mokrzan M.: Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii. Wrocław 2011.
 • Ocieczek R.: Rama literacka. W: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok. Red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej‑Temeriusz. Wrocław 1990.
 • Pera M., Shea W.: Persuading Science: The Art of Scientific Rhetoric. Canton, Mass 1991.
 • Perelman Ch.: Logika prawnicza. Nowa retoryka. Tłum. T. Pajor. Warszawa 1983.
 • Petty R.E., Cacioppo J.T.: Attitudes and Persuasion. Classic and Contemporary Approaches. Boulder, Colo 1996.
 • Petty R.E., Cacioppo J.T.: The Effects of Involvement on Responses to Argument Quantity and Quality: Central and Peripheral Routes to Persuasion. „Journal of Personality and Social Psychology” 1984, vol. 46.
 • Pluwak A.: Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. „Global Media Journal – Polish Edition” 2009, nr 1.
 • The Rhetoric of the Human Sciences. Language and Argument in Scholarship and Public Affairs. Eds. J.S. Nelson, A. Megill, D.N. McCloskey. Madison 1987.
 • Świrko S.: Recenzja o recenzji. W odpowiedzi pani A. Dobak na jej recenzję o książce „Z kręgu filomackiego preromantyzmu”. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1.
 • Tokarz M.: Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk 2006.
 • Ulewicz T.: W sprawie „Odprawy posłów greckich”, ostatniego jej wydania w „Bibliotece Narodowej” oraz recenzji J. Kołtuniakowej. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3.
 • Uspienski B.: Poetika kompozicji. Moskva 1980.
 • Walton D.: Ad Hominem Arguments. Tuscaloosa 1998.
 • Wicks R.H.: Understanding Audiences: Learning to Use the Media Constructively. Mahwah, NJ 2001.
 • Witek J.: [bez tytułu]. „Pamiętnik Literacki” 1913, z. 2.
 • Załęska M.: Refutacja retoryczna a procedura falsyfikacji w nauce. „Forum Artis Rhetoricae” 2007, nr 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-0772
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae90d6ae-8b22-47f7-9618-8de7592dac8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.