PL EN


2006 | 9 | 209-225
Article title

Wolność religijna na tle innych praw i wolności przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy praw mniejszości narodowych i etnicznych, związanych głównie ze sferą religijności, które zostaną zaprezentowane na tle innych uprawnień. Terminologia dotycząca mniejszości została zaczerpnięta z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku „o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”. Ze sferę religijną łączą się zagadnienia związane z wolnością religijną zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym, a także kwestia, w której religia wyznawana przez mniejszości staje się przesłanką do ich odmiennego traktowania. Zaprezentowano w artykule rozwiązania zawarte w standardach prawa międzynarodowego i w prawie krajowym, jak również instytucje powołane do ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Badania zostały uzupełnione wynikami Raportu Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) , który analizuje zarówno sytuację faktyczną, jak i prawną mniejszości narodowych i etnicznych.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski
References
 • A. Mezglewski, H. Misztal, P, Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 94 – 104.
 • G. Jędrejek, T. Szymański, Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce, w: Studia z prawa wyznaniowego t. 5, Lublin 2002, s. 171 - 202.
 • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 41-60.
 • H. Zięba – Załucka, Konstytucja RP wobec problemu mniejszości narodowych i etnicznych, Annales UMCS 2000, Lublin 2000, s. 97.
 • J. Krukowski, Konkordat dla Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin, 1999.
 • J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty ( 1964 – 1994), Warszawa 1995;
 • J. Krukowski, Ochrona wolności myśli sumienia i religii dziecka, w: Roczniki Nauk Prawnych, 2003/XIII, s. 15;
 • J. Matwiejuk, Pozycja prawna organizacji i stowarzyszeń religijnych w Rzeczypospolitej polskiej, w: Studia z prawa wyznaniowego t. 6, Lublin 2003, s.9,
 • J. Trzciński, Język urzędowy – art. 27 Konstytucji RP, w: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, pod red. I. Dąbrowskiej Romanowskiej i A. Jankiewicza , Warszawa 1999 r.
 • M. Bielecki, Wolność religijna dziecka w prawie polskim, Lublin 2005, mps. B.U. KUL, s. 57 – 61.
 • M. Pietrzak Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 280.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 19.
 • P. Sarnecki, Wolność zrzeszania się ,Warszawa 1998, s. 25;
 • W. Bar, Wolność zrzeszania się osób wierzących, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, Lublin 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae9ce74b-891f-4b96-8ac3-6043314d84e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.