PL EN


2013 | 2 | 233-239
Article title

Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Toboła J, Witkowska A, Olsztyński A. Praktyczne uwagi na temat wybranych aspektów kriochirurgii zmian skórnych. Dermatol Klin 2004; 6(1): 29–35.
 • Nowicki A. Kriochirurgia. Mrozimy, aby leczyć. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2006; 2(12): 106–107.
 • Jarząb G. Kriochirurgia w stomatologii. Mag Stomat 2001; 11(4): 87–89.
 • Hartley C, Willatt DJ. Cryotherapy in the treatment of nasal obstruction: indications in adults. J Laryngol Otol 1995; 109(8): 729––732.
 • Zielińska-Bliźniewska H, Repetowski M, Olszewski J. Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu niealergicznych nieżytów nosa.Otorynolaryngologia 2010; 9(2): 71–75.
 • Kling A, Grabowski M, Redlicki G, i wsp. Wstępne doniesienie o leczeniu żylaków kończyn dolnych z zastosowaniem niskich temperatur. Przegl Flebol 1995; 3(1): 44–47.
 • Broniarczyk-Dyła G, Kozłowska-Choczaj K, Kot P, i wsp. Wyniki leczenia raków podstawno komórkowych, choroby Bowena i rogowacenia przedrakowego metodą krioterapii ciekłym azotem. Przegl Dermatol 1997; 84(1): 91–94.
 • Romankiewicz P. Leczenie kriochirurgiczne zmian błony śluzowej, czerwieni warg i skory twarzy. Własna taktyka leczenia kriochirurgicznego wybranych zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej, czerwieni warg i skóry twarzy. Porad Stomatol 2005; 11: 30–33.
 • Gwiazda-Chojak E, Bednarz I, Łysiak K, i wsp. Wykorzystanie ciekłego azotu w leczeniu naczyniaków i leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej, warg i języka. Dent Med Probl 2005; 42(1): 59–64.
 • Kosowski K, Nowak W, Dancewicz W, i wsp. Krioterapia guzów nowotworowych wątroby. Przegl Lek 2005; 62(12): 1436––1439.
 • Waśkowska J, Koszowski R. Ocena wyników leczenia kriochirurgicznego leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej w materiale Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ŚAM. Czas Stomatol 2006; LIX, 6: 438–445.
 • Williams AK, Martinez CH, Lu Ch, et al. Disease-free durvival following salvage cryotherapy for biopsy-proven radio-recurrent prostate cancer. Eur Urol 2011; 60: 405–410.
 • Phongsavan K, Phengsavanh A, Wahlström R, et al. Safety, feasibility, and acceptability of visual inspection with acetic acid and immediate treatment with cryotherapy in rural Laos. Int J Gynecol 2011; 114: 268–272.
 • Chen HW, Lai ECH, Zhen ZJ, et al. Ultrasound-guided percutaneous cryotherapy of hepatocellular carcinoma. Int Jof Surg 2011; 9: 188–191.
 • Kawczyk-Krupka A, Waśkowska J, Raczkowska-Siostrzonek A, et al. Comparison of cryotherapy and photodynamic therapy In treatment of oral leukoplakia. Photodiagn Photodyn Ther 2012; 9: 148–155.
 • Gooden C, Nieh PT, Osunkoya AO. Histologic findings on prostate Needle core biopsies following cryotherapy as monotherapy for prostatic adenocarcinoma. Human Pathology 2012; S0046–8177(12): 313–319.
 • Bahn D, Luis de Castro Abreu A, Gill IS, et al. Focal cryotherapy for Clinically Unilateral, low-intermmediate risk prostate cancer in 73 men with a median follow-up of 3.7 years. Eur Urol 2012; 62: 55–63.
 • Azizjalali M, Ghaffarpour GH, Mousavifard B. CO2 laser therapy versus cryotherapy in treatment of genital warts; a Randomized Controlled Trial (RTC). Iran J Microbiol 2012; 4(4): 187–190.
 • Skrzek A. Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2009; 4(15): 309–313.
 • Sieroń A, Cieślar G. Krioterapia – leczenie zimnem. Bielsko-Biała: α-medica Press; 2007.
 • Jezierski C. Metodyka i zasady techniki kriostymulacji miejscowej. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2006; 3(12): 200–201.
 • Metzeger D, Zwingmann C, Protz W. Whole-body cryotherapy in rehabilitation of patients with reumatoid diseases – pilot study. Rehabilitation, Stuttgart; 2000; 93–100
 • Hubbard TJ, Aronson SL, Denegar CR. Does cryotherapy hasten return to participation? A systemic review. J Athl Train 2004;39(1): 88–94.
 • Lubkowska A, Chudecka M, Klimek A, et al. Acute effect of a single whole-body cryostimulation on prooxidant-antioxidant balance in blood of healthy young men. J Thermal Biol 2008; 33: 464–467;
 • Lubkowska A, Szyguła Z, Chlubek D, et al. The effect of prolonged whole-body cryostimulation treatment with different amounts of sessions on chosen pro- and anti-inflammatory cytokines in healthy men. Scand J Clin Lab Invest 2011; 71(5):419–425.
 • Lubkowska A, Dołęgowska B, Szyguła Z. Whole-body cryostimulation-potential beneficial treatment for improving antioxidant capacity in healthy men-significance of the number of session. PLoS One 2012; 7(10): e46352.
 • Brojek W, Warzocha A. Krioterapia – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (cz. I). Inż Biom Acta Bio- Opt Inform Med 2006; 2(12): 108–109.
 • Stanek A, Cieślar G, Mrowiec J, i wsp. Krioterapia w praktyce klinicznej. Rehabil Prakt 2006; 1: 27–31.
 • Swenson C, Sward L, Karlsson J. Cryotherapy in sports medicine. Scand J Med Sports 1996; 6: 193–200.
 • Castellani J, Brenner IKM, Rhind SG. Cold exposure: human immune responses and intracellular cytokine expression. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(12): 2013–2020.
 • Lubkowska A, Banfi G, Dołęgowska B, et al. Changes in lipid profile in response to three different protocols of whole-body cryostimulation treatments. Cryobiology 2010; 61: 22–26
 • Zagrobelny Z. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2003.
 • Suszko R. Krioterapia ogólnoustrojowa. Rehabil Med 2003; 7(2): 63, 65–71.
 • Jagodziński L, Kubacka M, Wiśniowska B, i wsp. Krioterapia ogólnoustrjowa. Część II. Gab Prywat 2001; 92(4): 10–11.
 • Sieroń A, Stanek A, Cieślar G. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Balneol Pol 2007; 107: 37–45.
 • Jezierski C. Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej (cz. III). Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2008; 1(14): 53–54.
 • Bieńkowska A, Molski P, Dzierżanowski M, i wsp. Ból a krioterapia w kompleksowym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Kwart Ortop 2006; 4: 311–314.
 • Jezierski C. Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej (cz. II). Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2007; 4(13): 336–337.
 • Miller E, Mrowicka M, Malinowska K, i wsp. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach chorych na stwardnienie rozsiane. Pol Merk Lek 2011; XXXI(183): 150–153.
 • Miller E, Kędziora J. Effect of whole body cryotherapy on uric acid concentration in plasma of multiple sclerosis patients. Int Rev Allergol Clin Immunol 2011; 17(1–2): 20–23.
 • Miller E. Kriostymulacja czynnikiem wspomagającym rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane z zespołem zmęczenia.Wiad Lek 2010; 63(2): 41–45.
 • Mraz M, Stręk W, Raczkowski Z, i wsp. Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2006; 1(12): 25–28.
 • Kwolek A, Kołodziej K, Pop T, i wsp. Kriostymulacja u chorych z niedowładem spastycznym po udarze mózgu. Post Rehabil 2005; 2: 35–39.
 • Śliwiński Z, Łachacz K, Płaza P. Wpływ kriostymulacji miejscowej na napięcie spastyczne kończyn u pacjentów po udarze mózgu. Med Manual 2000; 1(2): 55–60.
 • Śliwiński Z, Płaza P, Halat B. Ocena napięcia spastycznego u dzieci z porażeniem mózgowym po zastosowaniu kriostymulacji miejscowej. Med Manual 2000; 1(2): 45–50.
 • Demoulin C, Brouwers M, Darot S, et al. Comparison of gaseous cryotherapy with more traditional forms of cryotherapy following total knee arthroplasty. Ann Phys Rehabil Med 2012; 55: 229–240.
 • Stanek A, Cholewka A, Cieślar G, i wsp. Ocena działania przeciwbólowego krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Fizjoter Pol 2011; 11, 1(4): 49–55
 • Stanek A, Cholewka A, Wencel K, i wsp. Wpływ krioterapii na proteinogram u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Fizjoter Pol 2011; 11, 2(4): 115–121
 • Stanek A, Wielkoszyński T, Cholewka A, i wsp. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry nieenzymatyczne statusu antyoksydacyjnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Acta Balneol 2011; LIII, 4(126):264–269.
 • Borner E, Ratajczak B, Chmiel M, i wsp. Ocena skuteczności krioterapii i magnetoterapii u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2010; 4(16): 310–313.
 • Istrati J, Głuszko P, Suszko R, i wsp. Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Reumatologia 2010; 48(3): 171–176.
 • Łukowicz M, Weber-Rajek M, Ciechanowska-Mendyk K, i wsp. Porównanie skuteczności jonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2010; 4(16): 114–117.
 • Oczachowska-Szafkowska S, Szafkowski R, Sobieska M, i wsp. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Acta Balneol 2010; 121, 53(3): 142–150.
 • Piechura J, Skrzek A, Rożek K, i wsp. Zastosowanie zabiegów krioterapii miejscowej w terapii osób z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia 2010; 18(1): 19–25.
 • Krukowska J, Zbrzezna B, Czernicki J. Wpływ krioterapii na wyniki fizjoterapii chorych z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia 2009; 17(4): 19–27.
 • Boerner E, Brzyk R, Bienias-Jędrzejewska M. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 2007; 1(13): 54–56.
 • Miller W. Porównanie skuteczności działania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoter Pol 2006; 6, 1(4): 27–31.
 • Stanek A, Cieślar G, Rosmus-Kuczia I, i wsp. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na parametry morfologii krwi u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i u zdrowych ochotników. Inż Biomed Acta Bio-Opt Inform Med 200 3(12): 207–210.
 • Woźny A, Kujawa J, Pieszyński I, Gworys K, i wsp. Ocena skuteczności przeciwbólowej kinezyterapii metodą McKenziego skojarzonej z krioterapią miejscową u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego-krzyżowego kręgosłupa. Kwart Ortop 2006; 1: 63–69.
 • Stanek A, Cieślar G, Matyszkiewicz B, i wsp. Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Balneol Pol 2005; XLVII, 1–2: 24–30.
 • Straburzyńska-Lupa A, Czubaszewski Ł, Romanowski W, i wsp. Badania porównawcze działania pojedynczego zabiegu nadmuchu zimnym powietrzem i parami ciekłego azotu u pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Fizjoter Pol 2005 3(5): 323–328.
 • Śliwiński Z, Kufel W, Michalak B, i wsp. Ocena statyki miednicy u chorych z zespołami przeciążeniowymi kręgosłupa poddanych krioterapii ogólnoustrojowej. Ortop Traumatol Rehab 2005; 2(7): 218–222.
 • Wilk M, Frańczuk B. Zastosowanie krioterapii miejscowej u pacjentów po artroplastyce kolana przy użyciu endoprotezy totalnej.Fizjoter Pol 2005; 3(5): 329–333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aebfd9a6-00bc-4bd5-ab0b-ccc728945def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.