PL EN


2017 | 472 | 376-386
Article title

Przydatność komponentów pozostałego wyniku całkowitego w predykcji przyszłych dokonań banków

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Zasadniczym celem opracowania jest określenie przydatności komponentów pozostałego wyniku całkowitego w prognozowaniu przyszłych wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych wybranych banków notowanych na GPW w Warszawie. W toku prowadzonych analiz kwartalnych sprawozdań finansowych za lata 2009-2016 dokonano oceny zróżnicowania komponentów pozostałego wyniku całkowitego oraz wykorzystano dziesięć wersji modeli ekonomicznych. Okazuje się, że poszczególne składniki pozostałego wyniku całkowitego cechowały się zróżnicowaną, lecz niewielką wartością prognostyczną przyszłych dokonań banków w ujęciu memoriałowym i kasowym. Dodatnio i istotnie powiązane okazały się zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz efektywna część zysków i strat związanych z zabezpieczaniem przepływów pieniężnych. Odmienne konsekwencje miały zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aed8c54e-d048-4be4-a5b6-6f0a45edc374
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.