PL EN


2016 | 1(23) | 31 - 43
Article title

Korepetycje a rynek pracy nierejestrowanej – komunikat z badań wtórnych

Content
Title variants
EN
Private lessons and undeclared job market – a secondary research report
EN
The issue of ‘black market’ in education has still been present despite passing of time. Private lessons are a common phenomenon, though its scale and controversy are frequently ignored. There has been a huge discrepancy between the position of tutorials in the grey area of education and avoiding them in public disputes. One of the ways of evading regulations is offering tutorials, it is connected to disobeying the tax statue law. Thus, we might conclude that private lessons for which taxes are not paid, are hidden economy in education.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem „pracy na czarno” w szkolnictwie, mimo upływu lat nie stracił nic ze swojej aktualności. Zjawisko korepetycji jest powszechne, ale często ignoruje się jego skalę i problematyczność. Występuje ogromny rozdźwięk pomiędzy ich istnieniem w szarej strefie edukacji a pomijaniem ich w publicznej debacie. Jednym ze sposobów omijania przepisów jest prowadzenie korepetycji i wiąże się to z nieprzestrzeganiem Ordynacji Podatkowej. Zatem możemy pokusić się o stwierdzenie, iż korepetycje, od których nie odprowadzamy podatków są szarą strefą edukacji.
Year
Volume
Pages
31 - 43
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Bray Mark. 2012. Korepetycje – cień rzucany przez szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer Business
 • Kupisiewicz Czesław. 2000. Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”
 • Mróz Bogdan. 2002. Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 • Nowacka Anna, Szewczyk-Jarocka Mariola. 2011. Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce otwartej – badania własne. W Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 • Nowacka Anna, Szewczyk-Jarocka Mariola. 2012. „ Korepetycje jako problem systemu edukacji w Polsce” Zarządzanie i Edukacja. Warszawa: Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Nr 82-Maj/Czerwiec
 • Nowacka Anna, Szewczyk-Jarocka Mariola. 2012. „Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku wobec problemu szarej strefy edukacji”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Tom XV
 • Putkiewicz Elżbieta. 2005. „Korepetycje – szara strefa edukacji”. Analizy i Opinie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Nr (56)12:2
 • Smuga Tadeusz (red.). 2005. Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Zagranicznych
 • Szewczyk-Jarocka Mariola, Nowacka Anna. 2012. Korepetycje – współczesny problem szkolnictwa średniego w Polsce. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 • Szewczyk-Jarocka Mariola, Nowacka Anna. 2013. „Korepetycje – Aktualny problem szkolnictwa ponad gimnazjalnego. Badania w Płocku”. Notatki Płockie. 1/234:41
 • Szewczyk-Jarocka Mariola, Nowacka Anna. 2012. Zjawisko korepetycji jako kluczowy problem szarej strefy edukacji szkolnictwa średniego. W Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu. red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 • Wiśniewski Maciej. 2014. Korepetycje jako szara strefa edukacji na przykładzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. PWSZ Płock (praca licencjacka)
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, pod red. M. Bednarskiego, E. Kryńskiej, K. Patera, M. Walewskiego, Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcy projektu: Instytut Badań i Spraw Socjalnych, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Millward – Brown SMG/ KRC
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998, Nr 144, poz. 930 z poź. zm)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 z późn. zm.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aedd7e55-7279-4930-82e2-9c7e41a0db85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.