PL EN


2013 | 9 | 258-272
Article title

Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji

Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor treścią niniejszego artykułu uczynił problem kryzysu systemu edukacji w Polsce. Ów kryzys jest wynikiem wielu czynników, które z czasem ujawiły się z większa siłą, przyczyniając się do odczuwanego stanu zapaści polskiej oświaty na wszystkich jej szczeblach. Trudno wskazać jeden główny element odpowiedzialny za aktualny stan polskiego systemu edukacji. Autor skupia swą uwagę na, jego zdaniem, sześciu najważniejszych elementach, poddając każdy z nich analizie. Szczególną rolę do odegrania w programach nauczania ma przedmiot podstawy przedsiębiorczości, którego wprowadzenie miało na celu reorientację postaw młodego pokolenia i otwarcie go na zmiany rynkowe oraz na to, co wolny rynek aktualnie oferuje. Z perspektywy czasu można odnieść wrażenie, że przedmiot ten znacząco zmarginalizowano, czego dowodem jest choćby znikoma liczba godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły ponadgimnazjalnej. Autor zwraca uwagę na korelację zubożenia liczby godzin i treści programowych tego przedmiotu z niepokojącymi wynikami badań, dotyczących stopnia przedsiębiorczości młodych Polaków oraz ich kompetencji w odczytywaniu nowych szans i wyzwań wolnego rynku na tle zjednoczonej Europy. Mimo konstatowanej przez wielu badaczy erozji systemu edukacji w Polsce można dostrzec ambitne próby tworzenia nowych wartości w obrębie przestarzałego systemu. Autor wymienia inicjatywy, które przy wsparciu władz oświatowych mają szansę odegrać znaczącą rolę w przełamywaniu barier i niechęci, stając się tym samym poważną alternatywą dla skostniałych i nieprzydatnych dziś form kształcenia postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska
References
 • Akcja przejdź do historii. Polska szkoła musi mieć silnie zaznaczony element wychowania (2012, 21 października). Pozyskano z: http://wpolityce.pl/artykuly/35582-akcja-przejdz-do-historii-polska-szk ola-musi-miec-silnie-zaznaczony-element-wychowania.
 • Bachman, K. (2013, 30 maja). Nepotyzm na uczelniach zabije konkurencja. Gazeta.pl Wrocław. Pozyskano z: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10395094,Bachmann__Nepotyzm_na_uczelniach_ zabije_konkurencja.html.
 • Być przedsiębiorczym (2013, 30 maja). Pozyskano z: www.bycprzedsiebiorczym.pl.
 • Hartman, J. (2013, 30 maja). Kraina plagiatu obszerne ma granice. Pozyskano z: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/hartman-kraina-plagiatu-obszerne-ma-granice,1,5289384,wiadomosc.html.
 • Brzozowski, T.T. (2012). Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 115-126.
 • Dylus, A. (2005). Globalizacja. Refleksje etyczne. Wrocław: Wydawnictwo OSSOLINEUM.
 • Klesyk, A. (2012, 8 października). Młodzi Polscy nie mają podstawowej wiedzy z ekonomii, Forbes. Pozyskano z: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/kariera/mlodzi-polacy-nie-maja-podstawowejwiedzy- z-ekonomii,2.
 • Krok w przedsiębiorczość. Cele projektu (2013, 30 maja). Pozyskano z: http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl/.
 • Kuźma, J. (2000). Nauczyciele przyszłej szkoły. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Legutko, R. (2013, 30 maja). Wychowania w szkole już nie ma. Pozyskano z: http://wiadomosci.onet.pl/ kraj/legutko-wychowania-w-szkole-juz-nie-ma,1,5024732,wiadomosc.html.
 • Legutko, R. (2013, 30 maja). 3 kroki do uzdrowienia edukacji. Pozyskano z: http://www.radiownet.pl/ publikacje/legutko-3-kroki-do-uzdrowienia-edukacji.
 • Narodowe Centrum Nauki (2013, 07 maja). Pozyskano z: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn.
 • Nowak, A. (2008, 18 maja). Szkoła miernoty, Wprost.
 • Nowak, J. (2009, 2 lutego). Kierunek do niczego. Metro.
 • Olejniczak, A. (2012, 22 października). Absurdy ze studiów. Pozyskano z: http://blog.onet.pl/42203,archiwum_ goracy.html.
 • Palska, H. (2003, październik). Szczęśliwi Polacy? Impresje socjologa o sensie życia. Więź.
 • Sprawozdanie roczne rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 (2013, 30 maja). Pozyskano z: http://www.uw.edu.pl/strony/o_uw/dok/spraw2011/spraw2011.pdf.
 • Rydygier, E. (2013, 30 maja). Kryzys polskiej szkoły skutkiem ciągłego jej reformowania. Pozyskano z: http://rydygier.blog.onet.pl/Kryzys-polskiej-szkoly-skutkie,2,ID427227148,n.
 • Sassen, S., (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Wysoki, T. (2009, 29 czerwca). Na uczelnie trafiają niedouczeni kandydaci. Gazeta Wyborcza.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-24.
 • Żyła, A. (2013, 30 maja). Oszukane pokolenie, czyli bajka o tym, że wyższe wykształcenie zapewnia pracę. Pozyskano z: http://info.elblag.pl/31,27383,Oszukane-pokolenie-czyli-bajka-o-tym-ze-wyzszewyksztalcenie- zapewnia-prace.html#ixzz2UnnUsiWW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aee82fbc-f30f-43b7-82b5-8a2cc6728022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.