Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 75-90

Article title

Coaching and mentoring as a response to new challenges in the employees development

Authors

Content

Title variants

EN
Coaching and mentoring as a response to new challenges in the employees development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
This paper presents the problem of coaching and mentoring in the context of their effectiveness in the employees development. After describing the challenges faced by today’s organizations and individuals, the concept of mentoring has been defined. Moreover the feature of effective mentoring relationships have been pointed out. Then definitions, perspectives, types and the benefits of coaching have been explained. Finally coaching and mentoring have been compared and benefits andbarriers of their use have been shown.

Year

Issue

Pages

75-90

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Aniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • Bozionelos N., Mentoring and expressive network resources: Their relationship with career success and emotional exhaustion among Hellens employees involved in emotion work, “International Journal of Human Resource Management” 2006, no. 2.
 • Brzeziński Z., Executive coaching, [w:] L.D. Czarkowska (ed.), Coaching as a Method of Developing Human Potential, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Bell Ch.R., Mentoring as partnership, [w:] M. Goldsmith, L. Lyons, A. Freas (eds.), Coaching for Leadership, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco, CA 2000.
 • Clutterbuck D., Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Petit, Warszawa 2002.
 • Eicher D., Coaching und organisationale Veränderungsprozesse – eine organisationstheoretüsche Betrachtung, [w:] Organisationsberatung Supervision Coaching 2011.
 • Fryczyńska M., Uczenie się a kompetencje – determinanty i zależności, [w:] S. Konarski, D. Turek (red.), Kompetencje transferowalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Hargrove R., Masterful coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Konieczna K., Kontrowersyjna terapia. Coaching prowokatywny jako niestandardowa metoda rozwoju, „Personel i Zarządzanie”, lipiec 2013.
 • Korzyści z coachingu, www.coachingpolska.pl/coaching/coaching-dla-firm/99 , 2013.
 • Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, PWN, Warszawa 2010.
 • Luecke R., Coaching i mentoring, jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Marzec I., Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace UE w Krakowie nr 1, Kraków 2008.
 • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R., Mentoring w działaniu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 • Milczarek S. (red.), Kultura pracy menedżera, Placet, Warszawa 2010.
 • Nędzi T., Coaching i mentoring w zespole, www. skills.pl, 2013.
 • Olivero G., Bane K.D., Kopelman R.E., Executive coaching as a transfer of training tool: Effects on productivity in a public agency, “Public Personnel Management” 2001, no. 26.
 • Pilipczuk P., Współczesna mitologia coachingu, one Press, Gliwice 2012.
 • Ramirez-Cyzio K., Career coaching-trend or necessity?, [w:] L. Czarkowska (red.), Coaching as a method of developing human potential, Poltext, Warszawa 2010.
 • Rosiński P., Globalny coaching: podejście zintegrowane, Wydawnictwo New Dawn, Warszawa 2011a.
 • Rosiński P., Coaching międzykulturowy: jak wykorzystać potencjał tkwiący w różnicach narodowych, korporacyjnych i zawodowych, Wydawnictwo New Dawn, Warszawa 2011b.
 • Syper M., Mentoring jako element strategii wspierania rozwoju zawodowego pracowników, [w:] A. Glińska-Neweś, Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Syper-Kosowska A., Rachwał M., Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami na przykładzie firmy Norma Polska, [w:] L.D. Czarkowska, Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 2012.
 • Szumowski W., Nowy model funkcji HR, [w:] M. Przybyła (red.), Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 137, Wrocław 2010.
 • Tabor J.A., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2013.
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A., Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych, [w:] S. Konarski, D. Turek (red.), Kompetencje transferowalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Whitmore J., Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose, Nicholas Brealey, London 2003.
 • Whitworth L., Kimsey-House K., Sandahl P., Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Wilson C., Coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Żukowska J., Naukowe ujęcie coachingu, [w:] P. Wachowiak, Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aeea7d8d-573a-4261-be4b-36b54de9042c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.