PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 144 - 160
Article title

Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych - wyniki badań

Content
Title variants
EN
Attitudes of Wroclaw university students towards enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena postaw oraz zachowań przedsiębiorczych studentów studiów dziennych sześciu wrocławskich uczelni wyższych. Artykuł ma charakter empiryczny, zawarta w nim analiza dotyczy materiału zgromadzonego podczas badań ankietowych na grupie losowo dobranych studentów. Przeprowadzone badania miały na celu ustalić czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów studiów dziennych. Ponadto uwaga autorek skupia się na ocenie klimatu wobec przedsiębiorczości. Autorki próbują wysunąć wnioski, jak studenci studiów dziennych postrzegają system edukacji w odniesieniu do kreowania postaw przedsiębiorczych oraz jak oceniają swoje szanse jako młodych przedsiębiorców na rynku pracy. W końcowej części artykułu autorki umieszczają odniesienie do wyników badań przeprowadzonych na ten sam temat w roku 2010.
EN
The purpose of the article is analyzing and rating of entrepreneurship attitude of students of six Wroclaw universities. The paper is empirical and based on analysis of questionnaires. Researchers were trying to find factors which determines entrepreneurship attitude of students. Authors also focus on assessing the attitudes towards entrepreneurship. Conclusions have been drawn on how students perceive educational system in creating entrepreneurship attitude and how they evaluate their chances on a job market. In the final part of the article the authors refer to the results of research on entrepreneurship of young people from 2010.
Keywords
Year
Pages
144 - 160
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
  • Lech, K. 2010. Przedsiębiorczość społeczna. Zarządzanie zmianami, nr 2.
  • Lichtarski, J. (red.) 2007. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  • Safin, K. 2010. Przedsiębiorczość akademicka – pojęcie i istota, uwarunkowania, Wrocław: DPPPA.k: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aef01d79-851e-4cfc-b408-6584a05f0b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.