PL EN


2009 | 4(70) | 40-43
Article title

Wrocławski plan antykryzysowy

Content
Title variants
EN
Wrocław’s plan against crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje Program dla Wrocławia ogłoszony przez władze miasta w związku z kryzysem finansowym i spowolnieniem gospodarczym na świecie. Jest to program wsparcia gospodarczego mający na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywną politykę osłonową na rynku pracy. Program opiera się na inwestycjach publicznych, wspieraniu rozwoju małych i średnich firm, przyciąganiu i promocji inwestycji oraz polityce osłonowej na rynku pracy. Program dla Wrocławia jest realizowany przez Urząd Miasta Wrocławia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zaprezentowany dokument może stanowić przykład dla innych miast Polski, świadczący o tym, że można i należy aktywnie przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu na wszystkich szczeblach władzy.
EN
The article presents Programme for Wrocław announced by the city authorities refering to financial crisis and global economic slowdown. It is a programme of economic support aimed at creating new jobs and active employment protection policy. The programme is based on public investments, support for development of small and medium sized enterprises, attracting and promotion of investment and employment protection policy. Programme for Wrocław is executed by Municipality of Wroclaw in cooperation with labour office and Wrocław Agglomeration Development Agency. Presented document can be an example for other Polish cities and an evidence that you can and should be active against global economic slowdown on every authority level.
Year
Issue
Pages
40-43
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Doktorantka w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
References
  • Milewski R. (red), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Program dla Wrocławia styczeń 2009 - prezentacja, Urząd Miasta Wrocławia,
  • Uchwała NR XXXI/1034/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
  • Wrocław Sytuacja społeczno-gospodarcza I kwartał 2009 roku, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2009
  • Zarządzenie NR 6053/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad ulg w stawkach czynszu za najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym, w ramach programu pomocy de minimis
  • http://araw.pl
  • http://www.wroclaw.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aefc2176-aa5e-4090-a638-26a2ba4a027c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.