PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 56-58
Article title

Rozwój zawodowy rzemieślników

Selected contents from this journal
Title variants
EN
VOCATIONAL DEVELOPMENT OF CRAFTMEN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono cechy działalności gospodarczej zaliczanej do rzemiosła oraz strukturę organizacyjną rzemiosła. Przedstawiono specyfikę procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz dwa poziomy kwalifikacyjne rzemieślników: czeladnika i mistrza. Przedstawiono drogę edukacyjno-zawodową wiodącą od nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym do poziomu kwalifikacji mistrzowskich.
EN
This article presents of signs economic activity included to of craft and of organization structure craft. This article introduces of specific process vocational prepare in craft and the two of qualification levels of craftsman: journeyman and master. This article introduces education-professional way from learning profession in craft works to master qualification level.
Keywords
Year
Volume
41
Pages
56-58
Physical description
Contributors
  • Związek Rzemiosła Polskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af028ad5-8cb7-4638-8e8a-94fed6135381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.