PL EN


2016 | 3 | 139-151
Article title

Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka

Content
Title variants
EN
Psychological Well-Being and Its Role in Human Life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka pojęcia dobrostanu psychicznego i warunków jego realizacji w życiu jednostki. Analizie poddane zostaną czynniki składowe konstytuujące kategorię dobrostanu psychicznego w odróżnieniu od np. szerszego pojęcia dobrobytu, jak również zaprezentowana zostanie cebulowa koncepcja szczęścia autorstwa Janusza Czapińśkiego.
The purpose of this article is to characterize the concept of psychological well-being and the conditions of its implementation in the life of the individual. The components that constitute the concept of well-being will be analyzed, in contrast to the wider notion of welfare, as well as an ‘onion’ theory of happiness (by Janusz Czapińskiego) will be presented.
Publisher

Year
Issue
3
Pages
139-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Babiarz M. Z., Brudniak-Drąg A. (2013). Dobrostan a dobrobyt ponowoczesnej rodziny. „Zdrowie i Dobrostan”, 4, 27–44.
 • Baranowski M. (2013). Towards the Welfare State Sociology, „Kultura i Edukacja”, 6(99), 135–148.
 • Czapiński J. (2012). Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, 1, 51–88.
 • Czapiński J. (2015). Indywidualna jakość i styl życia. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. „Contemporary Economics”, 9 (4), 200–331.
 • Cieślińska J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych, „Studia Edukacyjne”, 27, 95–112.
 • Happy Planet Index (2016), http://happyplanetindex.org/ [dostęp: 02.02.2016].
 • Jach Ł. (2012). Poczucie dobrostanu psychicznego studentów w kontekście posiadanych zasobów finansowych i społecznych. „Psychologia Ekonomiczna”, 1, 58–74.
 • Jach Ł. (2013). Wyznaczniki akademickiej i pozaakademickiej aktywności studentów w kontekście jakości ich życia, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=97950 [25.01.2017].
 • Kanasz T. (2015). Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęśliwym i udanym życiu. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kasperek-Golimowska E. (2012). Nadzieja i optymizm vs zwątpienie i pesymizm w kontekście „dobrego życia” w kulturze konsumpcji. „Studia Edukacyjne”, 19, 179–213.
 • Machowska-Okrój S. (2014). Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, 35, 409–430.
 • Pilarska A. (2012). Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Włodarczyk K. (2014). Ekonomia wobec poczucia szczęścia. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 76 (4), 347–363.
 • Zaremba M. (2016). Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, 4, 323–331. http://happyplanetindex.org/ [dostęp: 02.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af0a5797-9cd8-4ffe-b4ac-cb62cc19a54a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.