PL EN


2018 | 65 | 6: Teologia pastoralna | 5-14
Article title

Selected Aspects of Religiosity among Youth in Slovakia and the Netherlands

Authors
Title variants
PL
Wybrane aspekty religijności młodzieży na Słowacji i w Holandii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is crucial to understand the religious ideas among youth, to set up the adequate pastoral practice. The study presents current trends in the measurement of religiosity and the perception of religion among public. At the same time, it deals with the research focused on the religiosity among youth in Slovakia and the Netherlands. The research is based on quantitative data and in the same time on result of focus groups in both countries. In addition to evaluation of selected indicators of the research sample, the study presents some differences in religiosity among youth.
PL
Konieczne jest poznanie poglądów młodzieży na sprawy dotyczące religii, żeby opracować adekwatne duszpasterstwo. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne trendy w pomiarach religijności i postrzegania religii w społeczeństwie. Jednocześnie przedstawiono wyniki badań religijności przeprowadzone wśród młodzieży na Słowacji i w Holandii. Zaprezentowane analizy opierają się na danych ilościowych oraz na wynikach badań grup fokusowych w obu krajach. Oprócz oceny wybranych wskaźników, uzyskanych w badaniach, przedstawiono także pewne różnice w religijności młodzieży.
Contributors
author
References
  • Marshall Gordon.: Oxford dictionary of sociology. New York: Oxford University Press 2005.
  • Macionis John: Sociology, Upper Sadle River: Pearson Prentice Hall 2007.
  • Hartl Pavel, Hartlová Helena: Psychologický slovník [Dictionary of Psychology], Praha: Portál 2000.
  • Fichter Joseph: Sociological Measurement of Religiosity, “Review of Religious Research” 10(1969), no 3, p. 169-176.
  • Pearce Lisa, Denton Melinda L.: A Faith of Their Own: Stability and Change in the Religiosity of American Adolescents. New York: Oxford University Press 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af0f135f-a114-4f74-b2ba-44c8b9cc409c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.