PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 85-105
Article title

Reprezentacje kryzysu uchodźczego w twitterowych przekazach organizacji humanitarnych

Content
Title variants
EN
Representations of the refugee crisis in humanitarian communication on Twitter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza sposobów ukazywania kryzysu uchodźczego na Twitterze. Trwający kryzys jest jednym na najbardziej popularnych tematów twitterowych w ostatnich latach. Celem badań jest wyłonienie reprezentacji najbardziej kluczowych kwestii dokumentowanych w krótkich tekstach, filmach i zdjęciach publikowanych przez organizacje humanitarne. Media społecznościowe i technologie komunikacyjne dają im możliwość zakwestionowania i przeciwstawienia się dominującym aktorom politycznym i wzmóc mobilizację zorganizowanej sfery publicznej.
EN
The purpose of the article is to analyse the ways in which the refugee crisis is portrayed in the Twitter domain. The ongoing refugee crisis has been one of the most popular trending topics on Twitter last years. The aim of the research is to extract representations of the most concerning issues of the crisis documented via texts, films and photographs published by humanitarian organizations. Social media and communication technologies present an opportunity for them to challenge powerful political actors and enhance the mobilisation of an organized public sphere
Issue
Pages
85-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bauman Z., Lyon D., (2013), Płynna inwigilacja. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bougsiaa H., (2017), Uchodźcy z Syrii – nadzieje Arabskiej Wiosny i cierpienie wygnania, [w:] Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, red. T. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Duszak A., Fairclough N., (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Univeristas, Kraków.
 • Guo C., Saxton G., (2014), Tweeting Social Change: How Social Media Are Changing Nonprofit Advocacy, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, 43(1).
 • Kopciewicz L., (2017), Życie, śmierć, godność i nadzieja w 140 znakach. Kryzys uchodźczy w obrazach i narracjach w społecznościowej przestrzeni Twittera, [w:] Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, red. T. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Mavelli L., Wilson E., (2016), The Refugee Crisis and Religion, Rowman and Littlefield International, London.
 • Moll Ł., (2016), To nie my przekroczyliśmy granice, to ona przecięła nas. Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego, „Praktyka Teoretyczna”, 3(21).
 • Murthy D., (2013), Twitter, Polity Press, Cambridge.
 • Nowicki T. (red.), (2017), Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Ortiz C.D., (2011), Twitter for Good, Jossey Bass Ltd.
 • Urry J., (2009), Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af1ce072-e680-490e-abb0-e2d58dfa0cae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.