PL EN


2003 | 2(5) | 36-42
Article title

Pojęcie dzieła sztuki a sztuka współczesna

Authors
Content
Title variants
EN
Modern Art and the Notion of a Work of Art
Conference
Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w Jego siedemdziesięciolecie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższe uwagi dotyczą różnych strategii rozumienia i traktowania dzieła sztuki. Skrótowo zostały przywołane teorie trzech wybitnych filozofów i estetyków zeszłego wieku: R. Ingardena, E. Panofsky’ego i U. Eco. Mimo głosów krytycznych co do przydatności i potrzeby stosowania pojęcia dzieła sztuki wobec najnowszych wytworów artystycznych, wydaje się jednak, że pojęcie to wciąż dobrze spełnia swoją funkcję w odniesieniu do sztuki modernistycznej, a także posiada duże znaczenie dla kultury symbolicznej.
EN
This paper refers to different strategy of understanding and treatments of a work of art. There are mentioned three theories of R Ingarden, E. Panofsky and U. Eco, the outstanding philosophers and aestheticians of the last century. In spite of critical opinions regarding usefulness and a need of usage of notion of work of art in the face of latest artistic products, it appears however that this notion still functions well with reference to modernist art and possesses its importance for symbolic culture.
Keywords
Year
Issue
Pages
36-42
Physical description
Dates
published
2003
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af21432a-716f-45b3-8be2-d69ac11a7ed2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.