PL EN


2018 | 28/29 | 87-90
Article title

Próba odniesienia wyrazu ‘niegrzeczność’ do języku koreańskiego

Authors
Title variants
EN
An attempt to relate the word 'impoliteness' to the Korean langauge
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on attempting to relate the Polish phrase of 'impoliteness' to Korean and its function within Korean culture. In South Korea, one's age is very important, as evidenced by the idea of honorable social expressions (language system based on showing respect) in language politeness. In Korean society the teaching of politeness begins in elementary in the first grade. Polite social expression always requires the proper grammatical and lexical display of respect towards the elder.
Contributors
author
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Boniecka B., 2015, Sposoby wyrażania niegrzeczności przez dzieci, w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz.
 • Huszcza R., 2006, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa.
 • Kita M., 2016, ,,Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna”. O wielości odmian grzeczności językowej, „Postscriptum Polonistyczne”, t.1(17), Katowice.
 • Lasocka D., 2012, Religia i tradycja. Filary koreańskiej rodziny, w: Korea w oczach Polaków, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk.
 • Marcjanik M., 2015, Polska grzeczność językowa – stan badań, w: Święcicka M., Peplińska-Narloch M., red., (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, Bydgoszcz.
 • Mickiewicz A., 1998, Pan Tadeusz, Warszawa.
 • Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.
 • You C.I., 2015, Honoryfikatywność w języku koreańskim a polska etykieta językowa. Wybrane zagadnienia, Katowice (niepublikowana rozprawa magisterska).
 • Narodowy Instytut Języka Koreańskiego, Standardowy słownik koreański Narodowego Instytutu Języka Koreańskiego, http://stdweb2.korean.go.kr/main.jsp (dostęp: 15.11.2017)
 • Dubisz S., 2003, red. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af252fca-fe56-4f6e-8c88-40eaf49786b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.