Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 65-76

Article title

DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI KMINKU ZWYCZAJNEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Profitability of the production of the caraway

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The cultivation of herbs is becoming an increasingly popular field of agricultural production, being an alternative to existing activities. One of the herbs grown in our country is a two-year caraway. Two technologies of its cultivation are known: from pure sowing and coordinate cultivation. The aim of the article is to compare the profitability of cumin production grown with each of these methods in a selected farm and a comparative analysis of the obtained quantities with the results of calculations of popular agricultural plant species. Both ways of growing cumin bring a satisfying income, higher than cereals and some legumes. The choice of technology with the associated plant allows better use of the economic and agrotechnical potential of the farm, which results in a very high income from agricultural activity amounting to PLN 5812,84 ∙ ha-1 from a two-year cycle.

Contributors

 • Monika Zająkała, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Poland.
 • Dr Izabela Wielewska , Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Poland.

References

 • 1. Arseniuk E., Oleksiak T. (2009): Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku. [W:] Harasim A. (red.). Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG-PiB 14, 293-307.
 • 2. Barłóg P., Grzebisz W. (2004): Effect of timing and nitrogen fertilizer application on winter oilseed rape (Brassica napus L.). II. Nitrogen uptake dynamics and fertilizer efficiency. Journal of Agronomy and Crop Science 190, 314-323.
 • 3. Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., Jarecki W., Buczek J. (2013): Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i w województwie podkarpackim. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 34, 37-45.
 • 4. Budzyński W.S., Jankowski K.J., Truszkowski W. (2005): Rolnicza i ekonomiczna efektywność technologii produkcji nasion rzepaku ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 26, 407-419.
 • 5. Diepenbrock W. (2000): Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.): a review. Field Crop Research 67, 35-49.
 • 6. Skarżyńska A. (red.) (2007): Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku. IERiGŻ-PIB Warszawa 60, 79-92.
 • 7. Jankowski K. (2000a): Efektywność nawożenia azotem rzepaku jarego chronionego i niechronionego przed szkodnikami. II. Koszt produkcji nasion. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 21, 527-537.
 • 8. Jankowski K. (2000b): Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 21, 504-507.
 • 9. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Noworól M. (2013): Yield of winter oilseed rape cultivars depending on intensity of cultivation practices. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 12, 25-34.
 • 10. Jaskulski D., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K. (2012): Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim. Fragmenta Agronomica 29(1), 49-59.
 • 11. Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie kujawsko - pomorskim na rok 2012. http://www.coboru.pl/
 • 12. Lista opisowa odmian roślin rolniczych (2015), COBORU Słupia Wielka, 70-102.
 • 13. Ogrodowczyk M., Bartkowiak-Broda I. (2013): Ocena postępu biologicznego w hodowli rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 34(2), 289-301.
 • 14. Rathke G.W., Behrens T., Diepenbrock W. (2006): Integrated nitrogen management strategies to improve seed yield, oil content and nitrogen efficiency of winter oilseed rape (Brassica napus L.): A review. Agriculture Ecosystem & Environment 117, 80-108.
 • 15. Sova A.V., Vašák J., Soukup J. (1998): Warianty technologii uprawy rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. napus). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 19: 105-112.
 • 16. Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K. (2011): Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy 7, 102-112.
 • 17. Wałkowski T. (2011): Biologický pokrok v produkci řepky. Biological advancement in rapeseed production. Prosperujici olejniny. Sbornik Konference s Mezinárodni Účasti, Česká Zemedelská Univerzita v Praze, 8-9.12.2011.
 • 18. Wałkowski T. (2012): Wýnos hybridnich odrud řepky ozimé v poregistračznich zkouškach v Polsku. Yield of winter oilseed rape hybryd varietes in post-registration trials in Poland. Prosperujici olejniny. Sbornik Konference s Mezinárodni Účasti, Česká Zemedelská Univerzita v Praze, 6-7.12. 2012.
 • 19. Ziętek I. (2008): Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, 88, s. 30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-af2a746e-4ec1-4a98-aa33-913b4fbb0235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.