PL EN


2017 | 467 | 257-267
Article title

Atrakcyjność regionów a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Specjalne strefy ekonomiczne są instrumentem interwencjonizmu państwowego funkcjonującym na terenie Polski od 1994 roku. Powstały w celu restrukturyzacji regionów zacofanych i borykających się z osłabieniem po przejściu z gospodarki centralnej do rynkowej. Z czasem jednak strefy przestały spełniać swoje podstawowe zadanie, a stały się elementem przetargowym przyciągającym inwestorów. Coraz częściej podstrefy tworzone są poza rejonem strefy w wyniku nacisku grup interesu na terenach wysoko rozwiniętych o dużej atrakcyjności. Celem artykułu jest wyjaśnienie tak dużego rozproszenia podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i wstępne przybliżenie skutków ich lokalizacji w regionach najbardziej atrakcyjnych. W artykule do analizy atrakcyjności regionów zastosowano metodę punktacji w umownej skali liczbowej z użyciem wybranego systemu oceniania. Następnie wyniki poddano analizie porównawczej. Okres badawczy to rok 2014, dla którego określono wartości wybranych parametrów. Przedmiotem badania są województwa w Polsce oraz podstrefy polskich stref ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af3649ee-f796-414a-9910-e9bbc3eeb864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.