PL EN


2015 | 11 | 7-24
Article title

Kompetencje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji muzycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Teaching skills of early childhood teachers in the field of music education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść artykułu przedstawia kwalifikację zakresu kompetencji nauczycieli. Ukazuje, jak niemożliwe obecnie jest, aby jedna osoba – nauczyciel uczący w klasach I–III szkoły podstawowej – posiadała wysokie kompetencje w zakresie wszystkich edukacji, a szczególnie w zakresie edukacji muzycznej. Wysokie kompetencje nauczyciela należycie wspomagają edukację i rozwój osobowości dzieci, jednak wadliwa polityka oświatowa nie bierze tego pod uwagę.
EN
The content of the article presents the classification of the competence of teachers. It shows how nowadays it is impossible for one person – a teacher teaching in classes I–III of primary school – to have a high level competence in all education, especially in the field of music education. High competence of the teacher duly support education and personality development of children, but flawed education policy does not take this into account.
Year
Volume
11
Pages
7-24
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
References
 • Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość, M. Gwoździcka-Piotrowska, N. Zduniak (red.), Poznań 2007.
 • Bartkowicz Z., Nauczyciel kompetentny, teraźniejszość i przyszłość, Lublin 2007.
 • Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczyciela, Poznań 1995.
 • Gasiul H., Kompetentny nauczyciel w szkole, Lublin 1982.
 • J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), t. II, Warszawa 2004.
 • Matuszak L., Wędruj po krainie muzyki, Włocławek 2014.
 • Music and Early language acquisition, College Park 2012.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
 • Sacks O., Muzykofilia. Opowieści o muzyce, Poznań 2009
 • Sempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reform edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.
 • Stech K., Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem, [w:] Kompetencje nauczyciela wychowawcy, K. Ferenz, E. Kozioł (red.), Zielona Góra 2002.
 • Strykowski W., Nauczyciel i jego kompetencje, [w:] Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski
 • Śniadkowski M., Kompetencje animacyjne nauczyciela szansa w oddziaływaniu wychowawczym,
 • Wojciechowska K., Próba określenia kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole, Wychowanie Muzyczne w Szkole 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af41776e-70e7-4160-8b10-5a9a5cf32a2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.