PL EN


2018 | 32 | 502-519
Article title

Czeska mniejszość na Wołyniu w latach okupacji niemieckiej (1941–1944)

Authors
Content
Title variants
EN
Czech Minority in Volhynia during German Occupation (1941–1944)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
II wojna światowa spowodowała wybuch krwawych konfliktów na tle narodowościowym i etnicznym. Szczególnie niebezpiecznym miejscem stała się była gubernia wołyńska, gdzie dochodziło do niewyobrażalnych aktów przemocy. Prawie od stu lat te tereny zamieszkiwali m.in. nieliczni Czesi, którzy starali się przetrwać różne zawirowania wokół nich. Ataki na czeską mniejszość na Wołyniu ustały wraz z końcem II wojny światowej, gdy większość Czechów postanowiła wrócić do ojczyzny.
EN
World War II caused the outbreak of bloody conflicts on the grounds of nationality and ethnicity. The former Volhynian Governorate, where unimaginable acts of violence took place, became a particularly dangerous place. For almost one hundred years, these areas were inhabited by, among others, few Czechs who tried to survive various turmoil around them. Attacks on the Czech minority in Volhynia ceased with the end of World War II when the majority of Czechs decided to return to their homeland.
Contributors
author
 • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
References
 • Antonjuk J., Wolyński Czechi w ukraińskij wyzwolnij borotbi na prikladi kolonii Kupicziw, „Ukraiński wyzwolnij ruch” 2014, nr 19.
 • Czuchryta A., Z dziejów chmielarstwa w województwie wołyńskim w latach 1921–1939, „Teka Komisji Historycznej” 2009, nr 6.
 • Fedorowski G., Leśne ognie, Warszawa 1965.
 • Fijałka M., 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986.
 • Hofman J., Širc V., Vaculík J., Volyňští Češi v prvním a druhém odboji, Praha 2004.
 • Jarnecki M., Czesi na polskim Wołyniu w latach międzywojennych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, nr 1/2.
 • Jelínek J., Pouštěj chléb svůj po vodě (Mé vzpomínky), Oráčov 2003.
 • Kytl V., Zápotocký V., Žáková M., Kupičov: jak nám o něm vyprávěli: fakta a jména, Praha 1997.
 • Marczuk I., Peregowory miż keriwnictwom OUN(b) na Wolyni ta czeskim pidpiljam w oseni 1943 roku, „Drohobyćkyj Krajeznawczyj Zbirnyk” 2015, nr 2.
 • Mazánek F., Kronika Michny-Sergejovky (rękopis).
 • Motyka G., Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1 (12).
 • Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011.
 • Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
 • Rejzek J., Nezradili. Generační odkaz volyňských Čechů, Brno 1947.
 • Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Warszawa 2000.
 • Szulga S.A., „Blanik” – organizacija Ruchu oporu volinskych Czechiv [w:] Volyn i volinjani u Drugij svitovij vijni, red. M.M. Kuczerepa, Łuck 2012.
 • Tošner S., Kupičov se bránil, „Zpravodaj Svazu Čechů z Volyně a jejich přátel” 1992, nr 8.
 • Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.
 • Vaculík J., Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), Praha 1998.
 • Vaculík J., Dějiny volyňských Čechů III. (1945–1948), Brno 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af451915-d15e-4974-932e-e5fc9a7bca59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.