PL EN


2013 | 6 | 4(21) | 141-157
Article title

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w kontekście zagrożeń kulturowych przez Ruch Nowej Ery – New Age Movement

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski jako jedna z najważniejszych wartości dla człowieka związane jest z insytucją rodziny, jako wspólnoty osób, tworzących jedność. Pośród wielu zagrożeń tej jedności, w obliczu kultury informacyjno-globalizacyjnej, kryzysu najważniejszych wartości- miłości i nadziei- pojawia się Ruch Nowej Ery, jako światopogląd podważający istotne aspekty duchowego dziedzictwa Polaków – do których należą: tradycja, chrześcijańska wizja prawdy, wiara w osobowego Boga, przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej wraz z uznaniem jej prawa do życia. Polak staje się często odbiorcą kultury niskiej, popularnej, skomercjalizowanej, wykorzystującej przemoc, zbrodnię, zło jako atrybuty pozornej potęgi i wywyższenia nad innych. Gubi własną tożsamość, traci poczucie wartości, obce stają się tradycyjne wartości dobra, piękna i prawdy. Staje się w ten sposób oddany działaniu wielu zagrożeń, także kulturowych, mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne – co przejawia się w kryzysie rodziny, modnej niewierności, nienawiści, braku szacunku dla innych i ich poniżaniu. Wymienić można różne przyczyny istnienia New Age, takie jak: zwątpienie w wyższy sens egzystencji połączony z relacją z żywym i osobowym Bogiem, nowe formy subkultury- hippisowska i satanistyczna, postępujący konsumpcjonizm i hedonizm- wraz z dążeniem do łatwego życia, bez wyrzeczeń i pojęcia grzechu, chaos w sferze ludzkiej psychiki i pojmowania codzienności w świetle wiary objawionej, osamotnienie, zagubienie, częsta bezradność wobec przeciwności losu. Dążeniem wyznawców Nowej Ery jest stworzenie nowej wizji człowieka, wolnego i niezależnego od jakiejkolwiek instancji wyższej, dla którego pojęcia dobra i zła, kłamstwa i prawdy są relatywne i niedookreślone, który jest panem dla samego siebie a ponad sobą nie widzi już Boga jako Dobrego Ojca i Nauczyciela. Podważa się tu obowiązujące wzory i autorytety, a przewodnikiem na drogach poszukiwania szczęścia staje się dla siebie sam człowiek. Tworzy się obraz istoty ludzkiej, zafascynowanej osiągnięciami naukowymi i wzrostem dobrobytu, skazanej na życie w perspektywie nieobecności Boga i wartości wyższych. New Age zaczyna zatracać swój powszechny charakter i zaczyna stawać się coraz bardziej częścią kultury lokalnej, tworząc świat pojedynczych ludzi i małych grup społecznych. Paradoksalnie: w swoim założeniu objęcia swoim zasięgiem większych przestrzeni – w związku z tendencjami globalizacyjnymi – wkracza w życie każdego z osobna, przemieniając świadomość i sposób myślenia. Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest dążenie wyznawców New Age do zmiany sposobu myślenia – ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodych ludzi, łatwo poddających się manipulacji.Najbardziej destrukcyjny wpływ Ruchu Nowej Ery na bezpieczeństwo wewnętrzne przejawia się w próbie zniesienia pojęcia grzechu, budowania rzeczywistości poza dobrem i złem. Z drugiej strony – wykluczenie chrześcijańskiego pojęcia osobowego Boga, dążenie do ubóstwienia człowieka – paradoksalnie przyczynia się do wewnętrznego rozpadu, duchowego zniszczenia istoty ludzkiej, która – poszukując wyższego sensu we własnych siłach umysłu – zostaje doprowadzona do stanu rezygnacji, beznadziei – pogrążając się bezładzie i cywilizacji śmierci. Jakie istnieją możliwe drogi wyjścia z tej trudnej sytuacji? Przede wszystkim umocnienie rodziny jako pierwszej wspólnoty miłości i poszanowania, przywrócenie prawdziwego rozumienia i respektu dla tradycyjnych, a zarazem fundamentalnych wartości: wiary i miłości. To spojrzenie na osobę w jej bogactwie i złożoności, a nie redukowanie jej do sfery zachowania, spełniania jedynie podstawowych potrzeb.Bezpieczeństwo wewnętrzne w swoim wymiarze antropologicznym nigdy nie będzie wartością stałą i pewną, o którą nie trzeba już zabiegać. To proces długotrwałej pracy nad sobą samym, działania w swojej rodzinie, miejscu pracy, w czasie spotkania z innymi. Do czasu, aż ta – pozornie banalna prawda o konieczności ciągłego czuwania nad własnym postępowaniem nie będzie zrozumiana i zastosowana w praktyce – o kształtowaniu własnych postaw, zachowań i reakcji – zagrożenia kulturowe nie tylko będą się rozwijać, lecz wciąż powstawać będą nowe. Droga dla nich wciąż będzie otwarta wskutek ludzkiej obojętności i lekceważenia fundamentalnych spraw codzienności – stanowiącej dla niektórych sił – szczególnie mediów – przedmiot kpiny i pobłażliwego uśmiechu.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Amorth G., Wyznania egzorcysty, Wyd. św. Pawła. Częstochowa 1997
 • Baer R.N., W matni New Age, Wydawnictwo „M”. Kraków 1996
 • Berger K., Po co jest diabeł?, tł. S. Wolski. Poznań 2007
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 1997
 • Borst E.M., New Age – „wąż starodawny”. Kraków 1994
 • Budniak J. (red.), Sekty i nowe ruchy religijne. Cieszyn 2000
 • Chyrowicz B., (red.) : Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychiką. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2002.
 • Climati C., Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm – oszustwo ognia, który nie spala, tł. K. Czuba. Kielce 2001
 • Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Kraków 2008
 • Dobroczyński B., New Age, Wyd. Znak, Kraków 1997
 • Drane J., Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi?, Wyd. Signum. Kraków 1993
 • Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturowe, Oficyna Literacka. Kraków 1992
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, pod red. A. Kłoskowskiej. Wrocław 1991
 • Franck B., Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach. Kraków 1997
 • Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2009
 • Groothuis D.R., New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Wyd. Aeropag. Katowice 1994
 • Hemminger H., Ezoteryka i okultyzm. Poradnik dla rodziców, tł. M. Labiś. Kraków 2005
 • Jezus Chrystus dawcą wody żywej – chrześcijańska refleksja na temat New Age, Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego, Papieska Rada Kultury, Wydawnictwo „M”. Kraków 2003
 • Karaś H., Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce, Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 1999
 • Madre P., Sanchez F., Astrologia a życie chrześcijańskie. Kraków 1993
 • Manzanares C.V., Prekursorzy Nowej Ery. Warszawa 1994
 • New Age, wybór i tłumaczenie P. Macura, Zakład Wydawniczy Nomos. Kraków 1993
 • Olechnicki K., New Age – Kościół wobec wyzwania Wodnika. Warszawa 1998
 • Paleczny T., Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju. „Universitas”, Kraków 1998.
 • Posacki A., Drogi otwierania się na ducha zła. Współczesne zagrożenia kultury. Oficyna Wydawnicza Zeszyt. Bielsko-Biała 2006
 • Posacki A., Niebezpieczeństwa okultyzmu. Kraków 1997
 • Posacki A., Okultyzm, magia, demonologia, Wyd. „M”. Kraków 1996
 • Posacki A., Psychologia i New Age: psychologiczne terapie czy okultystyczne inicjacje?. Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen. Gdańsk-Radom 2007
 • Purzyńska M., Rowiński G., Inne niebo. Czy w sieci szalonego proroka, Dom Wydawniczy Bellona. Warszawa 1998
 • Ritchie J., Tajemniczy świat sekt i kultów. Warszawa 1994
 • Sinnett A.P., Świat tajemny. Wiedza transcendentalna na Wschodzie. Warszawa 1996
 • Cavendisha r. (red.), Świat tajemny. Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii. Łódź 1992
 • Toffler A.H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1996
 • Toffler A.H., Trzecia fala, tł. Ewa Wojdyłło, PIW. Warszawa 1986
 • Tokarski S., Orient i subkultury, Wydawnictwo Semper. Warszawa 1996
 • Wade K., Sekrety New Age. Warszawa 1991
 • Verlinde J.M., Jeden jest Pan, Wydawnictwo „M”. Kraków 1996
 • Vernette J., Sekty, Oficyna Wydawnicza Volumen. Warszawa 1998
 • Wade K.R., Sekrety New Age. Warszawa 1991
 • Zwoliński A., Daleko od raju: z dziejów fascynacji złem, PAT. Kraków 2000
 • Zwoliński A., Tajemne niemoce. Kraków 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af47ae81-0bca-4f3a-9ddd-402fd0822a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.