PL EN


2015 | 25 | 139-159
Article title

Instytucja hisby w północnej Nigerii.

Content
Title variants
EN
Institution of Hisbah in Northern Nigeria
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy tematu hisb utworzonych w północnej Nigerii po wprowadzeniu muzułmańskiego prawa karnego w 2000 roku. Główną rolą hisby jest zapewnianie przestrzegania szari’atu wśród muzułmanów oraz informowanie o naruszeniach prawa. Ich członkowie starają się egzekwować nowe zasady zachowania, np. dress code dla kobiet oraz prohibicję alkoholową. Próbuja również wprowadzać segregację płci w transporcie publicznym. Operacje przeprowadzane przez hisby wzbudzają kontrowersje. Dochodziło do wielu przypadków nadużyć ze strony hisb. Ich członkowie wykonywali chłostę podejrzanych zamiast oddawać ich w ręce policji oraz zmuszali kobiety do zsiadania z pojazdów prowadzonych przez mężczyzn. Artykuł prezentuje instytucję hisby jako ważny element profilaktyki społecznej i resocjalizacji w kontekście kulturowym współczesnej Nigerii.
EN
The article discusses the phenomenon of hisbahs established in Northern Nigeria after the introduction of Sharia criminal law, in 2000. The main role of hisbah is to ensure the compliance with Sharia law among Muslims, and to report any breaches of law. Hisbah members’ aim is to enforce new rules of behaviour, e.g. a new dress code for women or alcohol prohibition. Moreover, they strive to impose sex segregation in public transport. Hisbah’s operations have sparked major controversies, with a number of abuse cases being reported. Instead of surrendering suspects to the police forces, Hisbah members ordered their punishment by caning. They also forced women to take vehicles with men drivers. The article presents the institution of hisbah as an important element of social prevention and rehabilitation in the cultural context of today’s Nigeria.
Keywords
Year
Volume
25
Pages
139-159
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Adamu, Fatima L. (2008) Gender, Hisba and the Enforcement of Morality in Northern Nigeria. “Africa” 78 (1): 136-152.
 • Barkiya, Ashafa Murnai (2001) ‘Yan hisba sun taka wa ‘yan fim burki. “Fim” 130: 22-27. http://www.kanoonline.com/downloads/Fim_August_2001.pdf, dostęp: 10.03.2010 r.
 • BBC (2007) Nigeria ‘Lesbian Wedding’ Denied. “BBC” 28.04.2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/6603853.stm, dostępŁ 01.03.2015 r.
 • BBC (2012) Nigerian Kano Divorcees Marry in Mass Ceremony. “BBC” 15.05.2012. http://www.bbc.com/news/world-africa-18072118, dostęp: 01.03.2015 r.
 • Brakoniecka, Sabina (2014) W trosce o czystość wiary: Północnonigeryjski ruch ‘Yan Izala a fundamentalistyczna myśl muzułmańska. Warszawa: Katedra Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bury, Jan, Jerzy Kasprzak (2007) Prawo karne islamu, Warszawa: Difin.
 • Daily Independent (2014) Kano Hisba Board Empowers 250 Street Beggars. “Daily Independent” 18.12.2014. http://allafrica.com/stories/201412180203.html, dostęp: 01.03.2015 r.
 • Danecki, Janusz (2007) Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Garba, Lubatatu I. (2013) Kano to Include Christians in Mass Wedding. „Daily Trust” 22.08.2013. http://allafrica.com/stories/201308220882.html, dostęp: 01.03.2015 r.
 • Hamdani, Abbas (2008) The Muhtasib as Guardian of Public Morality in the Medieval Islamic City. ”Digest of Middle East Studies” 17 (1): 92-104.
 • Human Rights Watch (2004) “Political Shari’a”? Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria. http://www.hrw.org/reports/2004/nigeria0904/, dostęp: 01.03.2015 r.
 • International Gay & Lesbian Human Rights Commission (2008) Nigeria: Dispatch from Bauchi, February 2008. International Gay & Lesbian Human Rights Commission 15.02.2008. http://iglhrc.org/content/nigeria-dispatch-bauchi-february-2008, dostęp: 01.03.2015 r.
 • Khan, Muhammad Akram (1982) Al-Hisba and the Islamic Economy. [w:] Ibn Taymiya, red., Public Duties in Islam. The Institution of Hisba. Leicester: The Islamic Foundation, s. 135-151.
 • Last, Murray (2008) The Search for Security in Muslim Northern Nigeria. “Africa” 78 (1): 41-63.
 • Murray, Senan (2001) Cracking down on Nigeria’s ‘pleasure island’. “BBC” 17.07.2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6288480.stm, dostęp: 25.11.2009 r.
 • Nasir, Jamila M. (2007) Sharia Implementation and Female Muslims in Nigeria’s Sharia States. [w:] Philip Ostien, red., Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A Sourcebook, vol. III, s. 76-118.
 • Olaniyi, Rasheed O. (2011) Hisbah and the Sharia Law Enforcement in Metropolitan Kano. “Africa Today” 57 (4): 71-96.
 • Ostien, Philip, M. J. Umaru (2007) Changes in the Law in the Sharia States Aimed at Suppressing Social Vices. [w:] Philip Ostien, red., Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A Sourcebook, vol. III, s. 9-75.
 • Phillips, Barnaby (2001) Nigerians flogged for drinking. “BBC” 04.01.2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1100284.stm, dostęp: 25.11.2009 r.
 • Piłaszewicz, Stanisław (1989-90) Tradycyjne formy teatru hausańskiego. „Okolice” 11-10: 96-115.
 • Sani, Alhaji Ahmad (2006) Wykład gubernatora Alhajiego Ahmada Saniego, wygłoszony w Arewa House w Kadunie 21 stycznia 2006 r. na dorocznym seminarium organizowanym przez Youth Christian Association of Nigeria (YCAN). http://www.zamfarastate.net/mb/images/stories/pdfs/challenges%20of%20shariah.pdf, dostęp: 10.12.2009 r.
 • Siwierska, Ewa (2009) Na straży szariatu: Hisba w północnej Nigerii. „Afryka” 29-30: 71-85.
 • Smith, Alex Duval (2001) Niger’s border prostitutes and the profits of Islam. “Independent” 05.05.2001. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/nigers-border-prostitutes-and-the-profits-of-islam-683723.html, dostęp: 25.11.2009 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4abc96-5824-4464-a05b-67e6a13981ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.