PL EN


2016 | 43 | 10(511) | 1-5
Article title

BREXIT – KONSEKWENCJE PRAWNE I SPOŁECZNE DLA RYNKU PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Selected contents from this journal
Title variants
EN
BREXIT – LEGAL AND SOCIAL CONSEQUENCES FOR THE LABOUR MARKET AND SOCIAL SECURITY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Brexit will be preceded by the negotiations between EU and UK. During this negotiations, it is necessary to seek the maintance of rights, which were acquired by polish citizens who had come to UK, as well as to establish a transitional periods by the time that the new rules will enter into force. In the area of social security systems, the legal solutions between Poland and UK should be grounded on established and developed EU legal solutions, regarding to the right to freedom of movement and the coordination of social security systems.
PL
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie poprzedzone negocjacjami. W czasie tych negocjacji należy zabiegać o zachowanie praw nabytych przez Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii i o ustanowienie odpowiednich okresów przejściowych przed wprowadzeniem nowych zasad. Rozwiązania prawne, które powinny obowiązywać w relacjach Wielka Brytania – Polska, w odniesieniu do systemu zabezpieczenia społecznego powinny się opierać na wypracowanych i utrwalonych w UE przepisach o prawie do swobodnego przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Year
Volume
43
Issue
Pages
1-5
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Campbell D., Brindle D., But­ler P. (2016), What would Brexit mean for the NHS, social care and disabled people?, „The Guardian” z 14 czerwca, https://www.theguardian.com/society/2016/jun/14/brexit-nhs-health-social-care-disabled-people-eu-referendum [dostęp 15.09.2016].
  • GUS (2015), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w lat­ach 2004–2014, notatka informacyjna, Warszawa, www.stat.gov.pl.
  • Kornobis-Romanowska D., Łacny J., Wróbel A., red. nauk. (2012), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, tom III, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Kostrzewa Z. (2014), Współczesne migracje zagraniczne Polaków w świetle badań GUS, prezentacja na międzynarodowej konferencji pt. „Reemigracja obywateli polskich – skutki dla systemu zabezpieczenia społecznego”, Warszawa 5 września, zorganizowanej w ramach międzynarodowego projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco).
  • Milmo D. (2016), How will Brexit affect Britain’s trade with Europe?, „The Guardian” z 26 czerwca, https://www.theguardian.com/business/2016/jun/26/how-will-brexit-affect-britains-trade-with-europe [dostęp 15.09.2016].
  • Roberts S. (2008), Hard working immigrants welcome: social security for Polish migrants in the UK, „Polityka Społeczna”, nr 1ENG pt. „Migrations and Their Impact on Social Security Scheme People Migrating; Benefits Transferred”, s. 6–12.
  • Roberts S. (2009), A Short History of Social Security Coordination, w: 50 years of Social Security Coordination Past – Present – Future, Report of the conference celebrating the 50th Anniversary of the European Coordination of Social Security Prague, 7 & 8 May, European Commission, file:///C:/Users/hp/Downloads/EUL14106_50years_100512.pdf [dostęp 15.09.2016].
  • Strawiński P. (2016), Życie po Brexicie, „Forbes” z 21 marca, http://www.forbes.pl/brexit-jakie-beda-skutki-wyjscia-wielkiej-brytanii-z-ue-,artykuly,203584,1,1.html [15.09.2016].
  • Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4cd0c9-eacb-4046-857d-13108ae24759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.