PL EN


2018 | 12 | 1 | 75-93
Article title

Pacyfizm oczami chrześcijan. przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Pacifism in the eyes of christians. contribution to research on the role of religion in security creation processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół, przyjmując paschalny dar pokoju, niesie go w kolejnych pokoleniach wierzących, jednocześnie odcinając się od ideologii pacyfistycznych. W głoszeniu Ewangelii zaś nie obawia się on posługiwać słownictwem militarnej proweniencji. Wolność, którą przynosi Chrystus, może być fundamentem dla wolności poszczególnych narodów i państw. Wypowiedzi teologów o antropologiach fundujących pacyfizmy to obok opinii filozofów, historyków i politologów ważny głos mogący się przyczynić do tworzenia bezpieczeństwa tak narodowego, jak i międzynarodowego.
EN
The Church, accepting the paschal gift of peace, carries it onto the next generations of the faithful, at the same time dissociates itself from pacifist ideologies. Nevertheless, it does not fear to use military provenance vocabulary in the proclamation of the Gospel. Freedom that Christ brings may be the foundation of freedom for particular nations and states. Apart from philosophers’, historians’ and political scientists’ opinions, theologians’ statements regarding anthropologies founding pacifisms send out an important message that can contribute to the national and international security development.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
75-93
Physical description
Contributors
 • prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; kapłan archidiecezji warszawskiej, teolog dogmatyk. Obecnie prowadzi badania głównie z zakresu nauk społecznych, specjalizując się w naukach o bezpieczeństwie, c.smuniewski@akademia. mil.pl
References
 • Allen D., War resistance as war prevention, New York 1929.
 • Allen D., Will socialism end the evil of war?, Girard 1931.
 • Allen D., The Fight for Peace, New York 1930.
 • Bocheński J.M., De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993.
 • Bocheński J.M., Wspomnienia, Kraków 1994.
 • Brock P., Pacifism in Europe to 1914, Princeton 1972.
 • Brock P., Pacifism in the United States. From the Colonial Era to the First World War, Princeton 1968.
 • Brock P., Radical Pacifists in Antebellum America, Princeton 1968.
 • Brock P., Studies in Peace History, York 1991.
 • Brock P., The roots of war resistance: Pacifism from the early church to Tolstoy, Nyack 1981.
 • Burgoński P., Czy Jan Paweł II był pacyfistą? Prawo do interwencji humanitarnej jako element nauczania papieża na temat wojny, „Informator Naukowy Centralnej Biblioteki
 • Wojskowej” 2008, nr 4 (7), s. 10–17.
 • Cadoux C.J., Christian Pacifism Re-examined, Oxford 1940.
 • Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno- irenologicznym, red. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, Warszawa 2014.
 • Cox H., Violenza e nonviolenza nel Nuovo Testamento, w: Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano, red. P. Stefani, G. Menestrina, Brescia 2002, s. 65–77.
 • Cyprian z Kartaginy, List 57, tłum. W. Szołdrski, uwspółcześnienie A. Bandura, w: Dokumenty od 50 do 381 roku, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, I, Źródła Myśli Teologicznej, 37, Kraków 2006, s. 8*–12*.
 • Danielson L., “In My Extremity I Turned to Gandhi”: American Pacifists, Christianity, and Gandhian Nonviolence, 1915–1941, „Church History: Studies in Christianity and Culture” 72 (June 2003), nr 2, s. 361–388.
 • Danielson L., Supernaturalism and Peace Activism: Expanding the Boundaries of Peace
 • History, „Peace and Change: A Journal of Peace Research” 42 (April 2017), nr 2, s. 185–208.
 • Del Vecchio G., Pacifismo, Roma 1937.
 • Dombrowski D.A., Christian Pacifism, Philadelphia 1991.
 • Duffey M.K., Peacemaking Christians. The Future of Just Wars, Pacifism, and Nonviolent Resistance, Kansas City 1995.
 • Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. II: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1994.
 • Fontaine J., Los cristianos y el servicio militar en la antiguedad, „Concilium. Revista Internacional de Teología” 1965, nr 7, s. 118–131.
 • Greniuk F., Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej. Ujęcie historyczno-moralne, w: Schowaj miecz. Głos sumienia w sprawie służby wojskowej, red. S.C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1993, s. 71–94.
 • Holmes R.L., Pacifism. A Philosophy of Nonviolence, London–Boston–Massachusetts 2017.
 • Hornus J.M., Évangile et Labarum. Étude sur l’attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l’État, de la guerre et de la violence, Genève 1960.
 • Howlett Ch.F., Zeitzer G., The American Peace Movement: History and Historiography, Washington 1985.
 • Jan Chryzostom, Homilia LXI: Mt 18, 21–35, tłum. J. Krystyniacki, rewizja przekładu i uwspółcześnienie tekstu A. Baron, w: Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (część druga: homilie 41–90), Źródła Myśli Teologicznej, 23, Kraków 2001, s. 234–244.
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1984 r. (8.12.1983), w: Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej, wybór i oprac. W. Gizicki, Toruń 2009, s. 364–373.
 • Kamiński T., Obowiązek służby wojskowej w świetle nauczania Kościoła, „Collectanea Theologica” 68 (1998), nr 4, s. 55–68.
 • Kamiński T., Odmowa służby wojskowej jako problem etyczny, „Chrześcijanin w Świecie” 24 (1994), nr 4 (199), s. 64–76.
 • Karbownik H., Środki prawne eliminujące wojnę i łagodzące jej przebieg, w: Schowaj miecz. Głos sumienia w sprawie służby wojskowej, red. S.C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1993, s. 149–168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4d907a-2eeb-407d-8ac2-874af245a9d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.