PL EN


2015 | 7 | 61-76
Article title

Wooden artefacts from site no. 2 in Modlniczka, dist. Cracow

Content
Title variants
PL
Zabytki drewniane ze stanowiska nr 2 w Modlniczce, pow. krakowski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The excavations conducted at the Przeworsk culture settlement in Modlniczka, site no. 2, have provided an exceptional series of wooden artefacts, numbering in total 396 specimens. The marshy soil of the Wedonka river paleochannel is responsible for the good state of preservation of the wood, due to which a significant number of relics of wooden constructions were discovered Numerous posts were recorded, being remnants of constructions of pier type, a hut with a fragment of a ridge beam and relics of plaited walls, rectangular platforms made of beams and branches associated with an offering hole and, finally, two wells. The most common wooden artefacts are represented by construction elements of various sorts, such as: fragments of trunks or branches bearing traces of cutting or chipping, beams, pickets, laths. The most interesting, although scarce, were fragments of wooden portable objects. Amongst them, one should name: wooden swords for flax beating, a club, hooks, wooden pivots, a spoke, hexagonal boards, a beam and a lath with holes, an arch-shaped haft, a bowl, a semi-finished kneading-trough and a fragment of a spear shaft. As indicated by dendrochronological dating obtained for part of the wooden artefacts, they should be dated to the younger pre-Roman period (the 2nd–1st century BC).
PL
Badania prowadzone na osadzie kultury przeworskiej w Modlniczce st. 2 dostarczyły wyjątkowej serii wyrobów drewnianych, liczących 396 zabytków. Podmokłe podłoże starorzecza rzeki Wedonki przyczyniło się do dobrego stanu zachowania drewna, dzięki czemu odkryto szereg pozostałości konstrukcji drewnianych. Uchwycono liczne słupy, będące pozostałościami po konstrukcjach w typie pomostów, chatę z fragmentem sochy i resztkami ściany plecionkowej, prostokątne platformy z belek i gałęzi, towarzyszące jamie ofiarnej oraz 2 studnie. Najliczniejsze zabytki drewniane to różnego rodzaju elementy budowlane: fragmenty pni lub gałęzi z śladami cięcia lub strugania, belki, paliki, dranice. Najciekawsze, choć nieliczne, są drewniane fragmenty przedmiotów. Wśród nich warto wymienić: drewniane miecze do rozbijania lnu, pałkę, haki, czopy drewniane, szprychę koła, sześciokątne płyty, belkę i dranicę z otworami, łukowato ukształtowaną rękojeść, misę, półwytwór dzieży oraz fragment drzewca włóczni.
Year
Volume
7
Pages
61-76
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Behm-Blancke G., 2002 Heiligtümer der Germanen und ihrer Vorgänger in Thüringen. Die Kultstätte Oberdorla. Forchungen zum alteuropäischen Religions und Kultwesen, Teil 2: Katalog der Heiligtümer und Funde, Weimaren Monographien zur Ur- und Frühgeschichte, 37.1, Stuttgart.
 • Behm-Blancke G., 2003 Heiligtümer der Germanen und ihrer Vorgänger in Thüringen. Die Kultstätte Oberdorla, Teil 1: Text und Fototafeln, Weimaren Monographien zur Ur- und Frühgeschichte, 38.1, Stuttgart.
 • Bukowska-Gedigowa J., Gediga B., 1986 Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu, Wrocław.
 • Byrska-Fudali M., Przybyła M.M., 2012 Badania ratownicze na stanowisku 2 w Modlniczce, gm. Wielka Wieś, (in:) S. Kadrow (ed.), Raport 2007–2008, 1, Warszawa, pp. 509–554.
 • Byrska-Fudali M., Przybyła M. M., Rudnicki M., 2009 Celtic coins fund at site 2 in Modlniczka, dist. Cracow, Sprawozdania Archeologiczne, 61, pp. 273–295.
 • Czerniak L., Kabaciński J., 2004 Archeologiczne badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A-1 i A-2 w Wielkopolsce i na Kujawach w roku 2001 i 2002, (in:) Z. Bukowski (ed.), Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad, Raport 2001–2002, pp. 141–155.
 • Engelhardt C., 1867 Kragehul Mosefund, Kjøbenhavn.
 • Engelhardt C., 1869 Vimose Fundet, Fynske Mosefund no. II, Kjøbenhavn.
 • Jankowski J., 2002 Łuk. Drewniany łuk średniowieczny. Wyrób tradycyjnych łuków i strzał oraz techniki strzeleckie, Zakrzewo.
 • Jaskanis J., Okulicz J., 1981 Kultura wielbarska (faza cecelska), (in:) J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria Ziem Polskich, 5, Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, pp. 178–190.
 • Lund J., 2002 Forlev Nymølle: en offerplads fra yngre førromersk jernalder, KUML 2002, pp. 143–195.
 • Junkmanns J., 2001 Pfeil und Bogen. Herstellung und Gebrauch in der Jungsteinzeit, Biel.
 • Kyriacou Ch., Mee F., Rogers N., 2004 Treasures of York (Landmark Collector’s Library) Landmark Publishing.
 • Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Cywa K., Koziarska A., 2010 Raport z badań botanicznych prowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Modlniczce, stan. 2, pow. krakowski, Kraków, (typescript).
 • Makiewicz T., 1988 Opfer und Opferplätze der vorrömischen und römischen Eisenzeit in Polen, Praehistorische Zeitschrift, 63, pp. 81–112.
 • Makiewicz T., 2004 Badania Instytutu Prahistorii UAM na trasie autostrady A – 2 w latach 2001–2002, (in:) Z. Bukowski (ed.), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne,Raport 2001–2002, Warszawa, pp. 156–215.
 • Pieta K., 2006 Hausbauentwicklung in der Púchov-Kultur, (in:) B. Gediga, W. Piotrowski (eds.), Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza, Biskupin-Wrocław, pp. 303–317.
 • Rech M., 2006 Pferd und Wagen im Frühen und Hohen Mittelalter, (in:) M. Rech (ed.), Pferdeopfer–Reiterkrieger, Fahren und Reiten die Jartausende, Bremen, pp. 171–239.
 • Rodak J., 2006 Osada kultury przeworskiej na stan. 9 w Stanisławicach, gm. Bochnia, woj. małoposkie. Wstępne sprawozdanie wyników badań za lata 2003–2004, (in:) Z. Bukowski, M. Gierlach (eds.), Zeszyty Ośrodka Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003–2004, 2, Warszawa, pp. 677–682.
 • Schiek S., 1992 Das Gräberfeld der Merowingerzeit bei Oberflacht. Gemeinde Seitingen – Oberflacht, Lkr. Tuttlingen, Stuttgart.
 • Schovsbo O., 2007 Tranbær Mosefund 1875–1896, Århus.
 • Schönfelder M., 2002 Das spätkeltische Wagengrab von Boé (Dep. Lot-en-Garonne): Studien zu Wagen und Wagengräber der jüngeren Latènezeit, Römisch-Germanischen Zentralmuseum Monographien, 54, Mainz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4e8cb2-9693-4b8d-91bf-7a9b18d8e8c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.